PROŚBA O UWAGI: projekt ustawy o produktach kosmetycznych – konsultacje społeczne

Przekazujemy Państwu projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który został udostępniony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach konsultacji społecznych. Projekt ten zarówno reguluje obszary pozostające w kompetencjach państw członkowskich i tym samym nie objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów, jak też przewiduje i wprowadza nowe obowiązki m.in.: określa obowiązki i właściwość organów w zakresie wykonywania […]