.

PROŚBA O UWAGI: projekt ustawy o produktach kosmetycznych – konsultacje społeczne

PROŚBA O UWAGI: projekt ustawy o produktach kosmetycznych – konsultacje społeczne

road-sign-1076229_640Przekazujemy Państwu projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który został udostępniony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach konsultacji społecznych.

Projekt ten zarówno reguluje obszary pozostające w kompetencjach państw członkowskich i tym samym nie objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów, jak też przewiduje i wprowadza nowe obowiązki m.in.:

  • określa obowiązki i właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych, w tym nadzór rynku
  • wprowadza obowiązek zgłaszania zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne do rejestru zakładów
  • ustanawia System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych
  • ustanawia system kar za naruszenia i nieprzestrzeganie przepisów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o szczegółową analizę projektu rozporządzenia oraz przekazanie Państwa uwag/komentarzy do dokumentu na adres beata.kowalczyk@kosmetyki-detergenty.pl w terminie do dnia 22 lutego 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że projekt ustawy będzie przedmiotem dyskusji na najbliższym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Kosmetyków, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia już 6 lutego 2017 roku.

Załącznik:

ustawa o produktach kosmetycznych_projekt

.

Marki członków stowarzyszenia