ZAPROSZENIE: Szkolenie „Metody badań i oceny skuteczności kosmetyków”, Warszawa, 6 czerwca 2016 roku

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego zaprasza na szkolenie „Metody badań i oceny skuteczności kosmetyków”. Aby sprostać obowiązującym przepisom prawnym, każdy produkt kosmetyczny powinien zostać poddany szeregowi obowiązkowych badań, potwierdzających jego bezpieczeństwo oraz skuteczność. Potwierdzenia w drodze badań wymagają także stosowane na opakowaniach deklaracje marketingowe oraz informacje zawarte w materiałach reklamowych. Wszystkie kompleksowe badania wykonane przed wprowadzeniem […]

PROŚBA O INFORMACJE: klimbazol

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl

DO INFORMACJI: Polsko-Fińskie Forum Innowacyjne, Helsinki, 8-9 czerwca 2016 r.

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju, przekazujemy Państwu informacje dotyczące Polsko – Fińskiego Forum Innowacyjnego “Research and Innovation: a Powerful Tool for Company Growth “, które odbędzie się w Helsinkach w dniach 8 – 9 czerwca 2016 r. Polsko-Fińskie Forum Innowacyjności ma stanowić platformę wymiany opinii na temat roli badań i innowacyjnych rozwiązań w rozwoju przedsiębiorstw oraz zwiększeniu […]

PATRONAT STOWARZYSZENIA: VI Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej, Warszawa, 26 kwietnia 2016 roku

Wykładem wprowadzającym “Nadchodzące wyzwania legislacyjne dla przemysłu detergentowego”, który wygłosi Katarzyna Łubińska – ekspert Stowarzyszenia – rozpocznie się VI Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej. Konferencja odbędzie się w Warszawie już 26 kwietnia 2016 roku. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego objęło konferencję  patronatem. Organizator Konferencji – EPS Media Ewelina Płońska Stepulak – wydawca dwumiesięcznika Chemia i […]

Zmieniamy się dla Państwa!

Nowa nazwa przyjęta przez Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości została wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Od kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (Polish Association of Cosmetic and Detergent Industry). Stowarzyszenie będzie posługiwało się także skrótem PSPKD […]

DO INFORMACJI: ECHA_CoRAP na lata 2016-2018_lista substancji przewidzianych do oceny

W załączniku znajdą Państwo przyjęty i opublikowany przez ECHA Wspólnotowy Kroczący Plan Działań na lata 2016 – 2018 (Community Rolling Action Plan – CoRAP), którego celem jest ocena objętych planem substancji oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwego szkodliwego wpływu tych substancji na zdrowie człowieka lub/i środowisko. W większości przypadków obawy dotyczą takich właściwości jak: rakotwórczość, mutagenność, […]

Relacja z konferencji „Produkty biobójcze w świetle regulacji polskich i europejskich – nadchodzące wyzwania”

Od 5 grudnia 2015 roku obowiązuje w Polsce nowa ustawa o produktach biobójczych, która doprecyzowuje stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 w ramach polskiego systemu prawnego. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia, co dla przedsiębiorców wiąże się z szeregiem często trudnych do spełnienia wymagań. Chcąc wesprzeć […]

PATRONAT STOWARZYSZENIA: seminarium „Handel wewnątrzwspólnotowy a środowisko – opakowania produktów i związane z nimi obowiązki polskich przedsiębiorców”, Warszawa, 21 kwietnia 2016

Polska Federacja Producentów Żywności i Rekopol zapraszają do udziału w seminarium szkoleniowym „Handel wewnątrzwspólnotowy a środowisko – opakowania produktów i związane z nimi obowiązki polskich przedsiębiorców”. Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu produktów w opakowaniach. Stowarzyszenie objęło wydarzenie patronatem. Podczas seminarium omówione zostaną: różnorodność systemów gospodarki opakowaniami w Europie – szczegółowe omówienie rynku francuskiego […]