Det Net

Det Net to system uruchomiony przez A.I.S.E. w roku 2013. Podstawę  idei tego systemu stanowi utworzenie ośrodka eksperckiego, który dzięki posiadanemu dostępowi (na zasadzie poufności i anonimowości) do receptur wyrobów i wyników ich testów toksykologicznych, dokonywać będzie oceny toksykologicznej nowych produktów starając się maksymalnie wykorzystać dane toksykologiczne produktów o formułach analogicznych. Celem systemu jest zapewnienie […]