Zaproszenie na warsztaty

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości ma przyjemność zaprosić na warsztaty pt. Wymagania i ocena dokumentacji produktów biobójczych w procedurach europejskich według rozporządzenia 528/2012, które odbędą się 11 lutego 2015 r. w Siedzibie Stowarzyszenia: w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (sala 3208b). Celem warsztatów jest uzyskanie praktycznego doświadczenia w zakresie tworzenia wniosków o pozwolenie […]

Spotkanie przedstawicieli przemysłu z Komisarz Elżbietą Bieńkowską i Wicepremierem Januszem Piechocińskim

Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wicepremier Janusz Piechociński spotkali się 23 stycznia 2015 roku z przedstawicielami przemysłu. Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości przekazało na ręce Pani Komisarz Bieńkowskiej stanowisko przemysłu oraz zaprezentowało kwestie kluczowe, stwarzające najważniejsze bariery. Przedmiotem dyskusji były m.in. inteligentne regulacje i tworzenie otoczenia prawnego, które nie będzie generowało zbędnych obciążeń dla […]