.

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości ma przyjemność zaprosić na warsztaty pt. Wymagania i ocena dokumentacji produktów biobójczych w procedurach europejskich według rozporządzenia 528/2012, które odbędą się 11 lutego 2015 r. w Siedzibie Stowarzyszenia: w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (sala 3208b).

Celem warsztatów jest uzyskanie praktycznego doświadczenia w zakresie tworzenia wniosków o pozwolenie na obrót produktów biobójczych w nowych procedurach tzw. procedurach europejskich.

Przyjdź koniecznie i dowiedz się:

 1. Jak w prawidłowy sposób przygotować dokumentację produktu?
 2. Jakie są wymagania i jak wygląda ocena dokumentacji produktów biobójczych w zakresie skuteczności na przykładzie wybranych grup produktowych?
 3. Jakie są wymagania w zakresie dokumentacji toksykologii
 4. Jakie są wymagania dotyczące dokumentacji w zakresie ekotoksyczności?

 

Ponadto warsztaty stwarzają możliwość:

 • wymiany doświadczeń,
 • wzięcia udziału w ciekawej dyskusji,

zasygnalizowania kłopotliwych kwestii i stworzenia forum wymiany informacji.

Wysoką jakość merytoryczną warsztatów gwarantują najwyższej klasy eksperci o bogatym doświadczeniu w zakresie produktów biobójczych, prelegenci z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

 • Anna Frączkowska,
 • Anna Domka,
 • Joanna Kraszewska,
 • Kinga Majzel,
 • Artur Kryszczuk.

Serdecznie zapraszamy!

warsztaty_program, 11.02.1015

warsztaty_formularz zgloszeniowy,11.02.2015

Marki członków stowarzyszenia