Stowarzyszenie organizatorem warsztatów CLP

Warsztaty „Oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP” poprowadzone przez dr Monikę Wasiak-Gromek – Naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze ds. Substancji Chemicznych odbyło się 14 listopada 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się […]