.

Stowarzyszenie organizatorem warsztatów CLP

Stowarzyszenie organizatorem warsztatów CLP

Warsztaty „Oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP” poprowadzone przez dr Monikę Wasiak-Gromek – Naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze ds. Substancji Chemicznych odbyło się 14 listopada 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Szkolenie skierowane było do wszystkich osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyki i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
Frekwencja przerosła oczekiwania Stowarzyszenia, co potwierdza jak ważne jest to zagadnienie dla osób mających na co dzień styczność z CLP.
„Oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP” – galeria zdjęć.

Marki członków stowarzyszenia