Kampania: Pierz mądrze. Mniej znaczy więcej.

“Pierz mądrze – mniej znaczy więcej!” to kolejny etap uruchomionej w 2006 r kampanii edukacyjnej. Jej założeniem jest wprowadzenie na polski rynek, wzorem krajów Europy Zachodniej, produktów bardziej skoncentrowanych. Korzyści, jakie płyną z koncentracji, to: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego dzięki mniejszym opakowaniom ograniczenie energii wykorzystywanej w procesie wytwarzania, dystrybucji i stosowania produktu zwiększenie wygody konsumentów. […]