.

Kampania: Pierz mądrze. Mniej znaczy więcej.

Kampania: Pierz mądrze. Mniej znaczy więcej.

ikona załadunku prania„Pierz mądrze – mniej znaczy więcej!” to kolejny etap uruchomionej w 2006 r kampanii edukacyjnej. Jej założeniem jest wprowadzenie na polski rynek, wzorem krajów Europy Zachodniej, produktów bardziej skoncentrowanych.

Korzyści, jakie płyną z koncentracji, to:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego dzięki mniejszym opakowaniom
  • ograniczenie energii wykorzystywanej w procesie wytwarzania, dystrybucji i stosowania produktu
  • zwiększenie wygody konsumentów.

Głównym zobowiązaniem producentów jest osiągnięcie dozy na poziomie ≤ 75 g/ na pranie. Dzięki koncentracji proszków Polacy będą rocznie zużywać o 4 kg mniej środków piorących.

Do celów projektu Stowarzyszenie uruchomiło stronę www.pierzmadrze.pl, która jest formą kampanii informacyjnej mającej na celu edukację konsumentów w zakresie znaczenia ikon załadunku prania i racjonalnego zużycia detergentów dzięki nowym skoncentrowanym produktom.

Zapraszamy do obejrzenia filmowego spotu kampanii:

Marki członków stowarzyszenia