Seminarium: Produkty biobójcze

Stowarzyszenie edukuje przedsiębiorców. 7 marca 2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało seminarium pt. „Rozporządzenie biocydowe – to już zaraz! Nowe obowiązki i wyzwania dla producentów produktów biobójczych już od września 2013″. Seminarium cieszyło się ogromnym powodzeniem. Uczestnikami wydarzenia byli nie tylko Członkowie Stowarzyszenia, ale także przedstawiciele innych wiodących na rynku firm branżowych. Uczestnicy seminarium uzyskali wiedzę dotyczącą […]

Samoregulacja w reklamie – polska wersja przewodnika Cosmetics Europe

6 marca 2013 Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości zaprezentowało swoim Członkom polską wersję przewodnika Cosmetics Europe dotyczącego reklamy i deklaracji marketingowych. Treść przewodnika zatytułowanego ”Samoregulacja w reklamie – przewodnik dobrych praktyk deklaracji marketingowych i reklamy kosmetyków” została szeroko przedstawiona i przedyskutowana podczas spotkania. Dokument został rozesłany do wszystkich Członków Stowarzyszenia i umieszczony na […]

Zakaz wprowadzania do obrotu kosmetyków zawierających składniki testowane na zwierzętach

Już od roku 2004 na terenie Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz badania produktów kosmetycznych na zwierzętach. W roku 2009 wszedł w życie zakaz wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych zawierających składniki testowane na zwierzętach. Dla wybranych testów, w przypadku których nauka wciąż nie mogła (i nadal nie może) sprostać opracowaniu metod alternatywnych termin ten wydłużono do […]

Cykl śniadań prasowych ma już 7 lat!

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości już od wielu lat organizuje cieszące się ogromną popularnością edukacyjne śniadania prasowe dla dziennikarzy. Spotkania, w których udział biorą dziennikarze zarówno prasowi, telewizyjni jak i radiowi mają na celu przybliżenie specjalistycznej wiedzy dotyczącej kosmetyków i środków czystości przedstawicielom mediów, którzy często zajmują się tą tematyką. Spotkania prowadzone są […]

Samoregulacja w reklamie – polska wersja przewodnika Cosmetics Europe

Polską wersję przewodnika Cosmetics Europe dotyczącego reklamy i deklaracji marketingowych zaprezentowało swoim członkom Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości 6 marca 2013 roku. Treść przewodnika zatytułowanego ”Samoregulacja w reklamie – przewodnik dobrych praktyk deklaracji marketingowych i reklamy kosmetyków” została szeroko przedstawiona i przedyskutowana podczas spotkania. Dokument został rozesłany do wszystkich Członków Stowarzyszenia i umieszczony na stronie […]