.

Seminarium: Produkty biobójcze

Seminarium: Produkty biobójcze

Stowarzyszenie edukuje przedsiębiorców. 7 marca 2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało seminarium pt. „Rozporządzenie biocydowe – to już zaraz! Nowe obowiązki i wyzwania dla producentów produktów biobójczych już od września 2013″.

Seminarium cieszyło się ogromnym powodzeniem. Uczestnikami wydarzenia byli nie tylko Członkowie Stowarzyszenia, ale także przedstawiciele innych wiodących na rynku firm branżowych.

Uczestnicy seminarium uzyskali wiedzę dotyczącą m.in.:

  • Europejskiego Rejestru Produktów Biobójczych (R4BP),
  • Pozwoleń krajowych, procedur wzajemnego uznawania pozwoleń, głównych elementów procedur rejestracyjnych,
  • Ochrony i udostępniania danych oraz unieważnienia i zmian danych w pozwoleniu,
  • Zakresu rozporządzenia 528/2012(BPD vs. BPR) i przepisów przejściowych,
  • Uproszczonej procedury wydawania pozwoleń, pozwoleń unijnych, handlu równoległego

oraz poznali praktyczne przykłady i ciekawostki. Seminarium było także doskonałą okazją do wyjaśnienia problematycznych kwestii i zagadnień. Dyskusje wywiązujące się niemal po każdej prezentacji świadczą o dużym zainteresowaniu tematem.

Marki członków stowarzyszenia