.

ZAPROSZENIE: Szkolenie „Przepisy ADR dla środków czystości i kosmetyków”, Warszawa, 23 października 2015

ZAPROSZENIE: Szkolenie „Przepisy ADR dla środków czystości i kosmetyków”, Warszawa, 23 października 2015

PSPKISC logo2Z przewozem drogowym artykułów i materiałów niebezpiecznych wiążą się odpowiednie znakowanie towarów, opakowań, klasyfikacja towarów, zwolnienia i wyłączenia, a także niezbędne dokumenty.

Podczas szkolenia dotyczącego przepisów ADR poznają Państwo zasady przewozu i zabezpieczenia ładunków, a także sposoby i wymagania dotyczące oznakowania towarów oraz środków transportu.

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się  również:

  • Jak klasyfikować towary niebezpieczne?
  • Jak regulacje transportowe określają warunki przewozu produktu niebezpiecznego?
  • Jak stosować regulacje transportowe w przypadku obrotu kosmetykami i środkami czystości?
  • Jak stosować zwolnienia z wymagań transportowych?
  • Jakie są wymagania w transporcie aerozoli?

Gwarantujemy dużą dawkę informacji praktycznych dotyczących stosowania regulacji transportowych.

Szkolenie poprowadzi wybitny ekspert i doświadczony praktyk – Krzysztof Grzegorczyk – doktor nauk technicznych w zakresie transportu, Radca Ministra w Ministerstwie Infrastruktury w latach 1993-2007, współtwórca aktów prawnych w dziedzinie przewozu towarów niebezpiecznych, wykładowca m. in. na Politechnice Warszawskiej, współautor polskich wersji ADR, poradników na temat transportu towarów niebezpiecznych.

Szkolenie odbędzie się 23 października 2015 roku, w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, w siedzibie Stowarzyszenia.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy zawierający warunki uczestnictwa znajdą Państwo w załączniku!

Uwaga! Dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno – atrakcyjne rabaty!

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy zawierający warunki uczestnictwa znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie www.kosmetyki-detergenty.pl. Obecność prosimy zgłaszać u Pani Katarzyny Major, tel. (22) 625 57 82, katarzyna.major@czystepiekno.pl.

Szkolenie ADR_program
Szkolenie ADR_formularz zgłoszeniowy

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną – za pomocą formularza:

Imię i nazwisko

Firma

Adres

Telefon

Faks

E-mail

NIP

Warunki uczestnictwa:

Członkowie Stowarzyszenia*                                       550 zł + VAT
Pozostałe firmy                                                            950 zł + VAT

Cena obejmuje: udział w seminarium, materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe.

* Cena specjalna 550 PLN + VAT przysługuje wszystkim pracownikom firm będących Członkami Stowarzyszenia. Rekomendujemy przekazanie zaproszenia wszystkim zainteresowanym współpracownikom.

WAŻNE! Przy większej niż 2 liczbie zgłoszeń z jednej firmy, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres biuro@czystepiekno.pl oraz dokonanie przed terminem seminarium wpłaty na konto nr 27 1030 0019 0109 8530 0031 3529. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. (22) 625 57 82.

Marki członków stowarzyszenia