.

Za nami szkolenie „Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa opakowań dla środków czystości oraz kosmetyków”, Warszawa, 28 listopada 2017 roku

Za nami szkolenie „Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa opakowań dla środków czystości oraz kosmetyków”, Warszawa, 28 listopada 2017 roku

baner_770x440_ver4Za nami kolejne z cyklu szkoleń zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Zotganizowaliśmy je 28 listopada 2017 roku w Warszawie w odpowiedzi na liczne pytania, które docierały do Stowarzyszenia poprzez nasze firmy czlonkowskie.

Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy kadrę zarządzającą, a także pracowników:

 • Działów Kontroli Jakości
 • Działów Badawczo-Rozwojowych i Działów Wdrożeń
 • Laboratoriów
 • Marketingu

W szkoleniu uczestniczyl zarówno przedstawiciele  firm wprowadzających na rynek kosmetyki i detergenty, jak i firm posiadających w ofercie opakowania kierowane do branż kosmetycznej i detergentowej.

Program szkolenia objął:

Wymagania prawne dla opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dzieci (CRC)

 • Wymagania rozporządzenia CLP oraz normy ISO 8317
 • Praktyczne rozwiązania i problemy związane z zamknięciami (CRC)
 • Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci – opakowania kapsułki do prania – dyskusja

Wymagania ADR/UN dla opakowań dedykowanych chemii gospodarczej

 • Zasady transportu drogą kolejową, drogą lotniczą, drogową i morską

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do kosmetyków

 • Tworzywa sztuczne
 • Papier i tektury
 • Szkło i ceramika
 • Metal lakierowany i nielakierowany

Szkolenie poprowadził:

Adam Fotek – pracownik J.S. Hamilton Poland S.A., specjalizujący się w dziedzinie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Adam Fotek posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań. Jest uczestnikiem projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2005-2013 był pracownikiem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

Szkolenie patronatem merytorycznym objęły:

 • Polska Izba Opakowań
 • Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Marki członków stowarzyszenia