SZKOLENIE | “Pakiet paliwowy 2.0 oraz inne istotne zmiany w VAT i akcyzie dla branży kosmetyków i detergentów”, Warszawa, 17 września 2019 roku

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w ramach cyklu LEGISLACJA dla BIZNESU.

 Szkolenie  „Pakiet paliwowy 2.0 oraz inne istotne zmiany w VAT i akcyzie dla branży kosmetyków i detergentów” poprowadzą eksperci z kancelarii doradców podatkowych „Parulski & Wspólnicy”: Pan Szymon Parulski oraz Dawid Rusiński.

 Szkolenie odbędzie się 17 września 2019 roku, w siedzibie Stowarzyszenia.

 Czym jest Pakiet Paliwowy 2.0?

 Parlament uchwalił kolejną zmianę przepisów, które z nazwy nie odnoszą się wprawdzie do branży kosmetycznej i detergentowej (tzw. pakiet paliwowy 2.0), ale w praktyce wprowadzą zmiany w rozliczaniu podatku VAT, obowiązkach akcyzowych oraz prawa energetycznego istotne również dla branży kosmetycznej i detergentowej. Nowe przepisy weszły w życie 1 września 2019 r.

 Nowe przepisy zakładają obowiązek szybszego (5-dniowego) i gotówkowego rozliczenia podatku VAT w przypadku nabycia z Unii Europejskiej niektórych wyrobów. Zostały one wymienione w projekcie. Wśród nich są wyroby, które powszechnie są wykorzystywane jako surowce w branży kosmetycznej i detergentowej m.in. alkohol skażony, w tym również całkowicie, gazy zużywane do aerozoli. Ustawodawca pozostawił sobie furtkę do obejmowania ww. obowiązkami także innych wyrobów jeżeli uzna, że mogą one być (nawet potencjalnie) zużyte do celów napędowych lub opałowych. Z naszych doświadczeń wynika, że producenci zużywają surowce o paliwowym pochodzeniu – np. izododekan i izoheksodekan.

Nowe przepisy przewidują również zmiany w podatku akcyzowym oraz prawie energetycznym w zakresie zmiany w definicji paliw ciekłych. Niektóre zmiany w podatku akcyzowym mogą uniemożliwić nabywanie z państw UE niektórych wyrobów ropopochodnych. Ponadto zmienione zostały zasady opodatkowania olejów smarowych i syntetycznych. Natomiast zmiany w przepisach Prawa energetycznego mogą spowodować obowiązek złożenia odpowiednich rejestracji w Urzędzie Regulacji Energetyki bądź nawet uzyskania koncesji.

Szkolenie, które organizuje Stowarzyszenie pomoże Państwu przygotować się do nowych regulacji w zakresie VAT, akcyzy i prawa energetycznego – pozwoli  Państwu zidentyfikować i ocenić, które obszary Państwa działalności zostaną objęte nowymi regulacjami. Szkolenie organizujemy we współpracy z kancelarią Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c. – doświadczonymi doradcami, znającymi dobrze branżę kosmetyczną i detergentową od strony regulacji podatkowych i prawa energetycznego.

Prowadzący omówią kluczowe dla producentów branży kosmetycznej i detergentowej zmiany w podatku VAT, akcyzie, prawie energetycznym wynikające z tzw. pakietu paliwowego 2.0. Wskażą też te zmiany dotyczące monitorowania SENT, które tylko na pozór mogą wskazywać, że nie dotyczą branży kosmetycznej. Program szkolenia uwzględnia też kwestie norm ubytków i zużycia.

Agendę szkolenia znajdą Państwo w załączniku:

Program_konferencji_17-wrzesnia (003)

Koszt udziału w szkoleniu:

Cena udziału 1 osoby
Cena dla uczestnika z Firmy Członkowskiej Stowarzyszenia

 

700 zł + VAT

Cena dla uczestnika z Firmy Członkowskiej Stowarzyszenia – przy zgłoszeniu 2 i więcej osób

500 zł + VAT

Cena dla uczestnika spoza Stowarzyszenia

900 zł + VAT

Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rejestracji za pomocą linku: https://pakietpaliwowy20.konfeo.com/pl/groups

lub poprzez formularz:


Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.