.

NIŻSZA CENA DO 19 MARCA: Szkolenie „Legislacja dla biznesu – co musisz wiedzieć, żeby wprowadzić innowacyjny produkt kosmetyczny na rynek?”, Kraków, 19 kwietnia 2018

NIŻSZA CENA DO 19 MARCA: Szkolenie „Legislacja dla biznesu – co musisz wiedzieć, żeby wprowadzić innowacyjny produkt kosmetyczny na rynek?”, Kraków, 19 kwietnia 2018

Program szkolenia, kwiecień 2018_min1 czerwca 2018 roku tuż-tuż!

Najprawdopodobniej tego dnia wejdzie w życie nowa ustawa o produktach kosmetycznych – kluczowy dla sektora kosmetycznego akt prawny, na który Stowarzyszenie miało realny wpływ. Prace nad projektem rozpoczęły się już na początku roku 2017. W ustawie zawarte zostały nowe obowiązki dla przedsiębiorców, a za uchybienia wynikające z nieprzestrzegania przepisów przewidziano wysokie kary finansowe.

Efektem intensywnych prac Stowarzyszenia było przekazanie ustawodawcy stanowiska branży kosmetycznej i propozycji zapisów do nowej ustawy. Uwzględnił je projekt poddany na początku roku 2018 pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Uwagi dotyczyły, m. in. obniżenia wysokości kar pieniężnych i sporządzania w języku polskim wyłącznie części B raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Precyzyjna znajomość prawa i świadomość zmian jest w tej chwili dla bezpieczeństwa prowadzonego biznesu szczególnie ważna. Stale kurczące się portfolio konserwantów i ciągłe zmiany legislacyjne w tym zakresie, prace dotyczące mikroplastiku, deklaracje marketingowe i czekające przemysł zmiany – to wszystko będzie tematem dyskusji.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówimy wszystkie istotne dla Państwa kwestie związane z wejściem w życie nowej ustawy, akcentując te z nich, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Podczas szkolenia otrzymają Państwo także wiele praktycznych informacji z zakresu formulacji, składników i ewaluacji kosmetyku – to ważne dla wszystkich poszukujących kosmetycznych innowacji.

logo_25_wecSzkolenie organizuje Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego  i Detergentowego we współpracy z laboratorium SkinLab International. Naszym gościem będzie firma członkowska Stowarzyszenia – Alfa Sagittarius, dostawca  surowców dla branży kosmetycznej. 

Spotkajmy się w Krakowie, 19 kwietnia 2018 roku. SkinLabInt_logo_transparent

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach.

image description

Uwaga! Dla zgłoszeń dokonanych  przed 19 marca 2018 roku – niższa cena!

Załączniki:

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy_szkolenie, 19 kwietnia 2018

Marki członków stowarzyszenia