.

ZAPROSZENIE: warsztaty „Klasyfikacja mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP”

ZAPROSZENIE: warsztaty „Klasyfikacja mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP”

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach „Klasyfikacja mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP”. Warsztaty poprowadzi wybitny ekspert i doświadczony praktyk – dr Andrzej Kalski – Dyrektor Departamentu ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do spraw Substancji Chemicznych. Warsztaty odbędą się 2 grudnia 2015 roku, w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, w siedzibie Stowarzyszenia.

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy i pomoc w nabyciu praktycznych umiejętności w  zakresie klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Uczestnicy warsztatów zyskają informacje o:

 • metodach klasyfikacji mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP), w tym:
  • klasyfikacji na podstawie badań
  • klasyfikacji przy wykorzystaniu zasad pomostowych
  • klasyfikacji na podstawie metod obliczeniowych
 • klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych ze względu na:
  • właściwości fizyczne
  • zagrożenie dla zdrowia
  • zagrożenie dla środowiska

Zapewnimy Państwu dużą dozę informacji praktycznych dotyczących stosowania regulacji CLP.

Szczegółowy program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy zawierający warunki uczestnictwa znajdą Państwo w załączniku.

Dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości – atrakcyjne rabaty.

Warsztaty CLP_program

Warsztaty CLP_formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko

Firma

Adres

Telefon

Faks

E-mail

NIP

Warunki uczestnictwa

Członkowie Stowarzyszenia*                                  400 zł + VAT
Pozostałe firmy                                                        900 zł + VAT

 Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe.

* Cena specjalna 400 PLN + VAT przysługuje wszystkim pracownikom firm będących Członkami Stowarzyszenia. Prosimy o przekazanie zaproszenia wszystkim zainteresowanym współpracownikom.

 WAŻNE! Przy większej niż 2 liczbie zgłoszeń z jednej firmy, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres biuro@czystepiekno.pl oraz dokonanie wpłaty na konto nr 27 1030 0019 0109 8530 0031 3529 przed terminem warsztatów. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. (22) 625 57 82 oraz na stronie www.kosmetyki-detergenty.pl.

 

Marki członków stowarzyszenia