.

Warsztaty DetNet już za nami!

Warsztaty DetNet już za nami!

Warsztaty pt. „Wymagania rozporządzenia CLP, a system DetNet – nowe możliwości dla przemysłu detergentowego” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości odbyły się 8 maja 2014 roku. Prelegentem była Elodie Cazelle z europejskiej organizacji branżowej A.I.S.E.

Podczas warsztatów prezentowane były założenia systemu eksperckiego DetNet. Uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę w zakresie działania opracowanego i pilotowanego przez A.I.S.E. narzędzia, służącego klasyfikacji i oznakowaniu produktów zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Unikalną zaletą warsztatów była możliwość przeprowadzenia przykładowych klasyfikacji produktów, dostępna jedynie dla członków systemu DetNet, za stosowną opłatą. System DetNet zapewnia dostęp do bazy danych (badań in vitro, in vivo, formulacji ramowych) ułatwiającej producentom/dystrybutorom detergentów i środków czystości dokonywanie klasyfikacji z wykorzystaniem zasad pomostowych, co z kolei eliminuje ryzyko zbyt restrykcyjnego zaklasyfikowania produktu oferowanego przez metodę obliczeniową.

Marki członków stowarzyszenia