.

UWAGA! Produkty chemiczne opatrzone starymi etykietami znikają z półek!

UWAGA! Produkty chemiczne opatrzone starymi etykietami znikają z półek!

clp_2017_banner_plOd dnia 1 czerwca 2017 r. wszystkie produkty chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).

Rozporządzenie CLP to obecnie jedyny akt prawodawczy regulujący kwestie związane z klasyfikacją i oznakowaniem zarówno substancji, jak i mieszanin. Oznacza to zakończenie okresu przejściowego dla mieszanin. Począwszy od 1 czerwca dostarczać będzie można wyłącznie niebezpieczne substancje chemiczne opatrzone etykietami, na których zamieszczono piktogramy określone w rozporządzeniu CLP.

Przedsiębiorstwa muszą odpowiednio sklasyfikować, oznakować i opakować swoje niebezpieczne substancje chemiczne przed ich wprowadzeniem do obrotu. Jeżeli na Państwa półkach nadal znajdują się produkty opatrzone etykietami sporządzonymi zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, muszą Państwo upewnić się, że produkty te nie będą już wprowadzane do obrotu, lub zapewnić ich ponowne sklasyfikowanie i opatrzenie etykietami zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP.

Marki członków stowarzyszenia