.

Udział Stowarzyszenia w Cosmetics Europe Week 2015

Udział Stowarzyszenia w Cosmetics Europe Week 2015

Kilkuset ekspertów i przedstawicieli przemysłu kosmetycznego z wszystkich części świata przyjechało do Brukseli na Międzynarodową Konferencję „Cosmetics at the Crossroads of Science and Regulation”, odbywającą się w ramach Cosmetics Europe Week 2015. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia – Małgorzata Wadzińska oraz Marek Szczęsny, a także zespołu:

 • dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny,
 • Beata Kowalczyk – kierownik do spraw technicznych i legislacyjnych,
 • Agnieszka Sobkowiak – koordynator komunikacji.

Program konferencji wypełniły wykłady, a także dyskusje o najnowszych naukowych i legislacyjnych wyzwaniach dla branży – w Europie i na świecie. Wśród wniosków pojawiły się ważne opinie, że globalne regulacje prawne powinny sprzyjać innowacyjności w przemyśle. Dobre przepisy wspierają bowiem proces przekształcania myśli w najnowocześniejsze produkty i usługi. To one dają gospodarkom wartość dodaną. Powiedziała o tym w swoim wystąpieniu video komisarz Elżbieta Bieńkowska, która akcentowała ogromną wagę przemysłu kosmetycznego, jako kreującego miejsca pracy i wzrost światowej gospodarki.

Sesja pierwsza poświęcona była trendom i wyzwaniom w nauce oraz ocenie ryzyka (risk assessment). Jej moderatorem był dr Horst Wenck (Corporate Vice-President Front End Innovation, Beiersdorf, Niemcy), a prelegentami:

 • prof. dr Ian A. Cotgreave – (toksykolog, Karolinska Institute, Szwecja),
 • prof. dr Bob van de Water (toksykolog, Uniwersytet w Leiden, Holandia),
 • prof. Dr Vera Rogiers (toksykolog, Vrije Uniwersytet Brussel, Belgia),
 • prof. Dr Gisela H. Degen (Ifado, Niemcy).

Drugi blok poświęcony był trendom i wyzwaniom w regulacji. Moderowała go Tiphaine Daubert (Director Regulatory Affairs, Chanel, France), a wykłady wygłosili:

 • prof. dr Ragnar E. Lofstedt (King’s College London, Anglia),
 • Gerald Renner (Technical Regulatory Affairs Director, Cosmetics Europe),
 • prof. dr Linda Senden (Uniwersytet w Utrechcie, Holandia),
 • Cristoph Teusch (Verbrauchter Initiative, Niemcy)

Drugi dzień konferencji to liczne sesje z udziałem praktyków. Na temat legislacji w Chinach, risk assessment, toksykologii, stosowania konserwantów i inne.
W konferencji uczestniczyli wysokiej rangi urzędnicy europejscy. Jest zatem nadzieja, że to kolejna okazja, by głos przemysłu kosmetycznego dotarł do Komisji Europejskiej, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dla naszej branży. Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości jest aktywnym uczestnikiem wszelkich spotkań i dyskusji. To nasz wkład w kształtowanie i ochronę branży kosmetycznej w Polsce.

Cosmetics Europe Week 2015 – galeria zdjęć.

 Zapraszamy także do obejrzenia filmowej relacji z konferencji:

Marki członków stowarzyszenia