.

Szkolenie „Legislacja dla biznesu – co musisz wiedzieć, żeby wprowadzić innowacyjny produkt kosmetyczny na rynek?” – za nami

Szkolenie „Legislacja dla biznesu – co musisz wiedzieć, żeby wprowadzić innowacyjny produkt kosmetyczny na rynek?” – za nami

Program szkolenia, kwiecień 2018_minZa nami szkolenie  – 19 kwietnia  2018 roku spotkało się w Krakowie liczne grono specjalistów, którzy dyskutowali o zmianach, które wprowadzi za sobą nowa ustawa o produktach kosmetycznych, która wejdzie w życie najprawdopodobniej 1 czerwca 2018 roku!

To kluczowy dla sektora kosmetycznego akt prawny, na który Stowarzyszenie miało realny wpływ. Prace nad projektem rozpoczęły się już na początku roku 2017. W ustawie zawarte zostały nowe obowiązki dla przedsiębiorców, a za uchybienia wynikające z nieprzestrzegania przepisów przewidziano wysokie kary finansowe.

Efektem intensywnych prac Stowarzyszenia było przekazanie ustawodawcy stanowiska branży kosmetycznej i propozycji zapisów do nowej ustawy. Uwzględnił je projekt poddany na początku roku 2018 pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Uwagi dotyczyły, m. in. obniżenia wysokości kar pieniężnych i sporządzania w języku polskim wyłącznie części B raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Precyzyjna znajomość prawa i świadomość zmian jest w tej chwili dla bezpieczeństwa prowadzonego biznesu szczególnie ważna. Stale kurczące się portfolio konserwantów i ciągłe zmiany legislacyjne w tym zakresie, prace dotyczące mikroplastiku, deklaracje marketingowe i czekające przemysł zmiany – to wszystko będzie tematem dyskusji.

Szkolenie zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego  i Detergentowego we współpracy z laboratorium SkinLab International. Naszym gościem była firma członkowska Stowarzyszenia – Alfa Sagittarius, dostawca  surowców dla branży kosmetycznej. 

Program szkolenia

 

Marki członków stowarzyszenia