.

Szkolenie „Deregulacja akcyzowa 2016″ za nami!

Szkolenie „Deregulacja akcyzowa 2016″ za nami!

DSC00021Producenci z branży kosmetycznej, środków czystości, a także środków biobójczych, którzy w procesie produkcyjnym wykorzystują alkohol etylowy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

Prezydent RP 27 sierpnia 2015 roku podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie  ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmieniona ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw RP 28 września 2015 r, a obowiązywać będzie już od 1 stycznia 2016 r.

Zmieniona ustawa wprowadza możliwość stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach. O te zapisy Polskie Stowarzyszenie Procentów Kosmetyków i Środków Czystości zabiegało od roku 2012. Byliśmy uczestnikiem rządowego procesu legislacyjnego na etapach opiniowania, konsultacji publicznych, uzgodnień projektu założeń do ustawy oraz projektu ustawy. Nasi eksperci uczestniczyli w procesie legislacyjnym na etapie Sejmu: brali udział w pracach Komisji Finansów Publicznych oraz Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Wreszcie – uczestniczyliśmy w pracach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej na etapie procesu legislacyjnego przebiegającego w Senacie.

Zwolnienia od akcyzy i uproszczenia stosowanych procedur mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia kosztów produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Ustawa o zmianie  ustawy o podatku akcyzowym została podpisana  i opublikowana. Choć termin wejścia zmian w życie jest bliski – nie ma jeszcze jednak rozporządzeń wykonawczych.

Odpowiadając na pytania naszych Członków zorganizowaliśmy w siedzibie Stowarzyszenia szkolenie. Jego prelegentami byli wybitni eksperci z kancelarii Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi: Szymon Parulski oraz Wojciech Krok.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m. in. o:

  • legalizacji zasad użycia alkoholu etylowego skażonego – zasadach zużycia w branży kosmetycznej, środków czystości oraz przy produkcji środków biobójczych – normach zużycia i normach ubytków
  • rozszerzeniu uproszczonych procedur celnych w międzynarodowym obrocie kosmetykami
  • ułatwieniach w eksporcie i potrzebie ułatwień w imporcie,
  • wyrobach energetycznych opodatkowanych stawką zero zł wykorzystywanych w branży kosmetycznej i środków czystości,
  • warunkach formalnych stosowania zwolnień od akcyzy,
  • zmianach w dokumentacji i kontroli akcyzowej,

Eksperci w czasie szkolenia odnieśli się również do trwających prac nad zmianą wykazu środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Szkolenie „Deregulacja akcyzowa 2016″ – galeria zdjęć

Marki członków stowarzyszenia