Stowarzyszenie szkoli arbitrów Komisji Etyki Reklamy (KER)

Regulacjom prawnym a także dobrym praktykom komunikacji i reklamy produktów kosmetycznych poświęcone było szkolenie „PRODUKT KOSMETYCZNY – etyka w komunikacji i reklamie”, które 15 lutego 2021 roku poprowadziły dr Anna Oborska – dyrektor generalna i wiceprezes PSPKD oraz Beata Kowalczyk – ekspert PSPKD w obszarze produktów kosmetycznych. Jego uczestnikami byli arbitrzy Komisji Etyki Reklamy (KER), działającej w strukturze Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Etyka w komunikacji i reklamie jest ogromnie ważna – nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jej zasady, które zapewniają, że informacja, którą otrzymuje konsument jest rzetelna,  w przypadku produktów kosmetycznych – mają kilka źródeł. Głównym i najważniejszym jest legislacja kosmetyczna – polska i europejska – która określa obowiązki i odpowiedzialność osoby wprowadzającej produkt kosmetyczny do obrotu. Drugim – nie mniej istotnym – jest Dokument Techniczny KE w sprawie oświadczeń, który jest zbiorem najlepszych praktyk i dostarcza wytycznych do indywidualnego stosowania Wspólnych Kryteriów. Dokument Techniczny nie ma wiążącej mocy prawnej, odzwierciedla jednak wspólne stanowisko krajowych organów właściwych.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy to organizacja pozarządowa, która została powołana w roku 2006 z inicjatywy środowisk rynku reklamowego i marketingowego w celu stworzenia, promocji i ochrony zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy. Rada Reklamy stworzyła i zarządza systemem samoregulacji w obszarze reklamy. W jej skład wchodzą stowarzyszenia branżowe – w tym Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) – oraz firmy.

Rada Reklamy stworzyła Kodeks Etyki Reklamy – zbiór zasad określających co jest dopuszczalne, a co nieetyczne w przekazie reklamowym. W czerwcu 2020 do Kodeksu Etyki Reklamy został włączony jako załącznik Dokument Techniczny dotyczący oświadczeń o produktach kosmetycznych.

Komisja Etyki Reklamy (KER) która składa się z arbitrów wskazanych przez media, agencje reklamowe i reklamodawców, jest organem Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy orzekającym o zgodności reklam z Kodeksem Etyki Reklamy. Zadaniem KER jest rozpatrywanie skarg składanych przez konsumentów, organizacje oraz firmy. KER współpracuje z UOKiK i KRRiTV.

PSPKD prowadzi szeroko zakrojoną edukację w zakresie poprawnego stosowania deklaracji marketingowych przez przemysł kosmetyczny. Firmy i osoby zaineresowane kwestiami prawidłowej komunikacji i reklamy produktów kosmetycznych serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem PSPKD: (22) 625 57 82, biuro@kosmetyki-detergenty.pl.

Z pozdrowieniami,

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.