.

Starania o przyszłą dostępność konserwantów in-can

Starania o przyszłą dostępność konserwantów in-can

road-sign-1076229_640Stosowanie produktów do konserwacji (tzw. konserwantów in-can) używanych w wielu ogólnodostępnych i powszechnie stosowanych wyrobach może w najbliższym czasie ulec znacznemu ograniczeniu. Ma to związek z Programem Przeglądu Substancji Aktywnych,  w ramach którego substancje aktywne z grupy 6 (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych) podlegają obecnie  przeglądowi i ocenie.

Przegląd ten może zakończyć się niezatwierdzeniem części substancji lub drastycznym ograniczeniem stosowania niektórych z tych substancji (np. z uwagi na właściwości alergizujące). W związku z tym kwestia dostępności konserwantów in-can może stać się faktycznym problemem dla przemysłu.

Aktualna lista substancji czynnych stosowanych w tej grupie produktowej jest ograniczona. Niewiele z dostępnych substancji czynnych spełnia wymagania techniczne i jest jednocześnie kompatybilna z danym produktem, co jest wymagane do zachowania jednorodności wyrobów końcowych, przy równoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów. Ponadto w chwili obecnej, mimo wielkiego zaangażowania ze strony przemysłu, dostawców i dalszych użytkowników oraz zainwestowania znacznych ilości środków w prowadzone prace badawcze, brak jest alternatywnych substancji czynnych, mogących znaleźć zastosowanie w tej gałęzi przemysłu.

Konserwanty in-can stanowią fundamentalne znaczenie dla skutecznego i bezpiecznego konserwowania produktów na bazie wody, ponieważ zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów w produkcie, a tym samym wpływają na bezpieczeństwo stosowania takiego wyrobu.

Zbyt małe stężenia substancji konserwujących nie zapewnią bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów, a wąskie spektrum działania konserwantów może mieć negatywne skutki również ze względu na aspekt oporności mikrobiologicznej. Niezbędne jest zatem, utrzymanie różnorodności  tych substancji  nie tylko ze względu na kompatybilność czy wydajność wielu produktów, ale także w celu ochrony zdrowia ludzkiego.

Ponieważ zagrożenie zniknięcia z rynku aktualnie dostępnych konserwantów po zakończeniu programu przeglądu jest coraz bardziej niepokojące dla przemysłu, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego przy współpracy z A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) podejmuje szereg działań mających na zapewnienia przyszłej dostępności na rynku tych substancji czynnych.

Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wsparcie w dyskusjach na szczeblu europejskim w kwestii uwzględnienia holistycznego podejścia w ocenie substancji czynnych z grupy 6 w celu podjęcia przez Europejską Agencję Chemikaliów równoczesnej oceny sprawozdań uwzględnienia w procesie zatwierdzania substancji czynnych potrzeb producentów, dostawców jak i użytkowników końcowych.

Marki członków stowarzyszenia