.

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

security-1004644_1280Odnosząc się do publikacji kwestionujących bezpieczeństwo obecnych na rynku produktów kosmetycznych oraz niektórych składników tych produktów dla zdrowia ludzkiego, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości przedstawia następujące stanowisko:

Kwestia bezpieczeństwa i tym samym jakość zdrowotna produktów kosmetycznych jest kompleksowo regulowana rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30  listopada 2009  r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

Artykuł 3 tego rozporządzenia stanowi, że produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania.

Zgodnie z rozporządzeniem, każdy produkt kosmetyczny przed wprowadzaniem na rynek podlega ocenie bezpieczeństwa, stanowiącej potwierdzenie, że według obecnego stanu wiedzy jest bezpieczny dla konsumenta i nie zagraża jego zdrowiu. Ocena bezpieczeństwa to wieloetapowy proces uwzględniający m.in.: docelową grupę konsumentów, częstotliwość aplikacji danego produktu, obszar aplikacji. Ocena bezpieczeństwa to również konieczność przeprowadzenia przez producenta produktu kosmetycznego badań, w tym szeroko zakrojonych badań toksykologicznych składników stosowanych w danym produkcie kosmetycznym.

komisja europejska logoNad bezpieczeństwem konsumentów czuwa także Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), będący niezależnym organem eksperckim i organem doradczym Komisji Europejskiej. SCCS poddaje ocenie działanie składników stosowanych w produktach kosmetycznych. Opinie wypracowywane przez SCCS są podstawą zmian wprowadzanych w rozporządzeniu kosmetycznym, dotyczących zwłaszcza ograniczeń i zakazów odnoszących się do substancji stosowanych w produktach kosmetycznych.

Gotowe produkty kosmetyczne oraz składniki produktów kosmetycznych podlegają wszechstronnej weryfikacji zarówno pod kątem toksykologicznym jak i dermatologicznym. Każdy kosmetyk wprowadzany do obrotu, zgodnie z wymaganiami prawa kosmetycznego, musi być bezpieczny.

Stanowisko Stowarzyszenia ws. bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, 1 marca 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marki członków stowarzyszenia