.

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w sprawie kapsułek do prania z płynnym detergentem

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w sprawie kapsułek do prania z płynnym detergentem

Branża detergentów jest zaniepokojona informacjami w mediach dotyczącymi  zainicjowanej w USA ”zabawy” przebiegającej pod hasłem „tide-pod challenge”, będącej zachętą i promocją niewłaściwego stosowania kapsułek do prania z płynnym detergentem. Przemysł i jego przedstawiciele oceniają tę akcję jako niebezpieczną praktykę, która nie powinna być w żaden sposób wspierana, ponieważ może spowodować poważne obrażenia, szczególnie dzieci.

Płynne kapsułki do prania są bezpieczne, jeśli są używane zgodnie z przeznaczeniem i informacjami podanymi na opakowaniu produktu. Powinny być stosowane wyłącznie do prania i przechowywane w bezpieczny sposób: na wysokiej półce i / lub w zamkniętym miejscu, w starannie zamkniętym opakowaniu i z dala od małych dzieci.

rys 1Wskazówki na temat bezpiecznego stosowania produktów producenci płynnych kapsułek do prania podają w formie ikon umieszczanych na opakowaniach produktów (patrz rys. 1), a także poprzez kampanie edukacyjne, takie jak ogólnoeuropejska inicjatywa Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości  A.I.S.E.  „Keep Caps From Kids” („Trzymaj Kapsułki poza zasięgiem dzieci”), o której informacje można znaleźć na wielojęzycznej stronie internetowej pod adresem www.keepcapsfromkids.eu (patrz ilustracja 2).rys 2

Inicjatywa „Keep Caps From Kids” A.I.S.E. jest wspierana przez European Child Safety Alliance oraz ponad 20 partnerów w Europie – przedstawicieli administracji publicznej, centrów kontroli zatruć oraz organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

(Rysunek 1) Żółta ikona znajduje się na wszystkich paczkach z kapsułkami do prania z płynnym detergentem i jest stosowana przez przemysł w celu ostrzeżenia rodziców i opiekunów oraz promowania bezpiecznego stosowania tych produktów od 2013 r.

(Rysunek 2) : internetowa kampania medialna „Keep Caps From Kids” dotarła w 2014 r. do ponad 97 milionów europejskich konsumentów. Strona internetowa www.keepcapsfromkids.eu zawiera przydatne wskazówki we wszystkich językach UE, dotyczące bezpiecznego stosowania i przechowywania płynnych kapsułek do prania.

Marki członków stowarzyszenia