.

Seminarium: Karty charakterystyki dla detergentów – aspekty praktyczne

Seminarium: Karty charakterystyki dla detergentów – aspekty praktyczne

7 maja 2013 r. Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości zorganizowało seminarium dotyczące kart charakterystyki. Naszym prelegentem był tym razem dr Andrzej Kalski – Dyrektor Departamentu ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych i ekspert z dziedziny prawodawstwa chemicznego.

Tematyka związana z kartami charakterystyki, ich tworzeniem i obowiązkami poszczególnych podmiotów w łańcuchu dostaw wciąż budzi wiele zapytań i wątpliwości. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z tematyką kart charakterystyki pod pod kątem przemysłu detergentowego.

Marki członków stowarzyszenia