.

Seminarium: „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego”

Seminarium: „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego”

Kilkudziesięciu ekspertów oraz prelegenci reprezentujący wiele dziedzin spotkali się 13 marca 2015 roku w Warszawie w hotelu Intercontinental. Dyskutowali o właściwym stosowaniu deklaracji marketingowych w kosmetykach. Konferencję „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego” zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno.

Deklaracje marketingowe to temat budzący wiele emocji, a czasem i kontrowersji. Producenci kosmetyków poszukują innowacji, tak w zakresie nowych receptur, jak i w sferze działań marketingowych. Nie należy przy tym zapominać, że obszar deklaracji marketingowych dla produktów kosmetycznych jest uregulowany prawnie.

– Najważniejsze w tworzeniu reklam kosmetyków jest przede wszystkim upewnienie się, że to, co komunikujemy, ma oparcie w faktach i dowodach. – powiedział podczas konferencji Konrad Drozdowski – dyrektor Rady Reklamy.

I o tych właśnie faktach i dowodach mówili kolejni prelegenci konferencji. Jej gościem specjalnym i głównym prelegentem była Manuela Coroama. To uznany ekspert reprezentujący Cosmetics Europe w rozmowach z Komisją Europejską. Manuela Coroama przedstawiła najnowsze inicjatywy Komisji Europejskiej, które będą miały wpływ na funkcjonowanie całej branży kosmetycznej, w tym stosowanie deklaracji typu „free of”, „naturalny/organiczny” i tzw. health claims.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ już w roku 2016 Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport dotyczący stosowania deklaracji marketingowych. Stwierdzenie niezgodności stosowanych przez przemysł deklaracji ze wspólnymi kryteriami może poskutkować dodatkowymi regulacjami prawnymi w obszarze kosmetyków.

Powstanie raportu Komisji Europejskiej poprzedzi ocena, która zostanie przeprowadzona przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych (The European Advertising Standards Alliance) – EASA oceni jak spełniane są zasady samoregulacji w reklamie kosmetyków. Jednym z krajów, które zostaną poddane badaniom jest Polska. Wyniki tego audytu będą miały znaczący wpływ na kształt raportu przygotowywanego przez Komisję Europejską.

W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele firm globalnych, jak i właściciele oraz pracownicy rdzennie polskich firm kosmetycznych.

– Wielką zaletą konferencji „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego” było to, że udało nam zaprosić do współpracy ekspertów wielu dziedzin. Dzięki temu mogliśmy na problem deklaracji spojrzeć z punktu widzenia europejskiej organizacji, polskich inspekcji, organu samoregulacji, jakim jest Rada Reklamy, a także okiem kancelarii prawnej. Ta różnorodność spojrzeń daje uczestnikom pełen obraz. – powiedziała po konferencji dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

Partnerem konferencji „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego” było europejskie stowarzyszenie Cosmetics Europe. Patronatem medialnym objęły ją biotechnologia.pl, Chemical Review oraz Świat Przemysłu Kosmetycznego .

Marki członków stowarzyszenia