Rozszerzona odpowiedzialność producenta coraz bliżej | Nadchodzi rewolucja w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Rok 2021 jest rokiem intensywnych prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia w Polsce wymagań Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) narzuconych znowelizowaną dyrektywy w sprawie odpadów z 30 maja 2018 r. Do istotnych elementów tej dyrektywy należy określenie w art. 8 i 8a Minimalnych Wymagań, dotyczących  ROP m.in. w zakresie poziomu finansowania zagospodarowania odpadów przez wprowadzających produkty w opakowaniach.

Choć termin transpozycji zapisów dyrektywy minął 5 lipca 2020, Polska ma możliwość wprowadzenia system ROP w oparciu o tzw. Wymagania Minimalne do 31 grudnia 2024 r.. Przy tak złożonej materii oraz wysokiej kompleksowości i trudności tego tematu, termin ten nie wydaje się wcale bardzo odległy.

Wiele państw członkowskich UE nie rozwinęło jeszcze całkowicie niezbędnej infrastruktury w zakresie gospodarowania odpadami, ani nie wdrożyło skutecznie systemów ROP, jednak to Polska na tle tych krajów ma niestety największą lukę do pokonania. Ta znacząca luka w połączeniu z faktem, że cele UE w zakresie recyklingu rosną i oczekuje się ich dalszego wzrostu w ramach unijnej strategii Green Deal, powoduje że konieczne jest, aby system ROP w Polsce był mądrze zaprojektowany.

W porównaniu do obecnej sytuacji, wprowadzenie ROP spowoduje szacunkowo ok. 30-krotny wzrost kosztu dla wprowadzającego produkty w opakowaniach w porównaniu do dotychczasowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Największy wzrost będzie odczuwalny dla opakowań z tworzyw sztucznych, i również z tego względu zmiana ta będzie niezwykle dotkliwa dla branży kosmetycznej i detergentowej.

W ramach debaty publicznej proponowanych jest wiele modeli ROP, łącznie ze skrajnie nieefektywnym modelem opartym na centralnie wyznaczanej opłacie (para podatku) ROP i jego arbitralnej re-dystrybucji. Choć dostosowanie polskiego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta do wymogów stawianych przez dyrektywę to gigantyczne wyzwanie, to jego wdrożenie służyć powinno bardzo określonemu celowi – znacznemu zwiększeniu poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych. Istnieje duża obawa, że model oparty o parapodatek nie zapewni efektywnej realizacji tego celu, generując przy tym nieproporcjonalnie wysokie koszty, którymi zostaną obciążeni wszyscy konsumenci.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przymierza się do zaproponowania zapisów prawnych wdrażających warunki operacyjne systemu ROP. O intensywnych pracach w resorcie świadczy powołanie zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, w pracach którego uczestniczyć będzie również Stowarzyszenie.

Nadchodzi decydujący moment, w którym branża i przedsiębiorcy mogą mieć wpływ na wymagania, obciążenia i koszty, które dotkną ich w najbliższych latach. System powstaje w tej chwili, a jego kształt zależy również od nas wszystkich.

Dlatego też Stowarzyszenie aktywnie angażuje się w dialog z władzami, będący głosem naszych Członków wobec nadchodzących zmian. Staramy się docierać ze stanowiskiem branży do najważniejszych decydentów w zakresie ROP. Bierzemy udział w licznych debatach i działaniach medialnych. Podejmujemy wysiłki aby nasze postulaty wybrzmiały w środowisku, a Stowarzyszenie uznawane było jako istotny partner w debacie dotyczącej ROP.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.