.

Rozporządzenie Kosmetyczne

Rozporządzenie Kosmetyczne

Rozporządzenie kosmetyczne to niezwykle kompleksowy obszar legislacyjny Unii Europejskiej. Prace nad aktem od początku postrzegane były przez przemysł  kosmetyczny jako wyzwanie i wymagały pełnego zaangażowania.

Stowarzyszenie brało aktywny udział w pracach na forum UE zarówno w ramach Grupy Roboczej ds. produktów kosmetycznych, jak i podgrup roboczych. Zasadniczym celem prac było stworzenie mechanizmów i rozwiązań ułatwiających wdrożenie nowego rozporządzenia kosmetycznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Niezwykle istotne były również prace dotyczące rozwiązań szczegółowych, które między innymi obejmowały obszary:

 • metod alternatywnych do badań na zwierzętach,
 • metod badań kosmetyków promieniochronnych,
 • elektronicznego systemu notyfikacji kosmetyków,
 • zgłaszania przypadków niepożądanych.

Wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu stosowania wybranych składników kosmetyków, takich jak np.:

 • tlenek cynku,
 • składniki farb do włosów,
 • polidokanol,
 • klimbazol,
 • kwas kojowy,
 • hydrolizaty protein pszenicy,
 • parabeny
 • formaldehyd.

Podczas spotkań omawiane były kluczowe dla przemysłu kosmetycznego projekty aktów prawnych oraz opinie Komitetu Naukowego (SCCS – Scientific Committee on Consumer Safety) dotyczące podlegających ocenie składników produktów kosmetycznych.

Prace w ramach podgrup roboczych wymagały niezwykłej aktywności. Efektem tych prac są wykorzystywane przez przemysł przewodniki. W ramach prac podgrupy roboczej ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyku (załącznik I do rozporządzenia kosmetycznego) powstał przewodnik do oceny bezpieczeństwa. Wynikiem prac podgrupy roboczej ds. deklaracji marketingowych był natomiast przewodnik w zakresie „claimów” uwzględniający  aspekty zdrowia, środowiska, a także kwestie dotyczące produktów organicznych i naturalnych.

Stowarzyszenie działa aktywnie w ramach współpracy z organami administracji państwowej tj. Ministerstwem Zdrowia – Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Gospodarki, umożliwiając tym samym Członkom Stowarzyszenia    opiniowanie najbardziej istotnych dla branży aktów prawnych oraz uzyskiwanie na wczesnym etapie informacji o powstających zmianach prawnych.

Marki członków stowarzyszenia