Rozporządzenie kosmetyczne. Nowe prawo – nowe obowiązki dla całej branży

Dnia 1 kwietnia 2009 r. w warszawskim hotelu Marriott odbyła się zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości międzynarodowa konferencja poświęcona nowemu rozporządzeniu kosmetycznemu. Przedmiotem wykładów był uchwalony przez Parlament Europejski zaledwie kilka dni wcześniej (24 marca br.) nadrzędny akt prawny regulujący funkcjonowanie przemysłu kosmetycznego w całej UE.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Prezes Stowarzyszenia, Małgorzata Wadzińska, podsumowując zaangażowanie Stowarzyszenia w proces tworzenia nowego rozporządzenia poprzez sporządzanie stanowisk w obszarach kluczowych dla przemysłu, czynny udział w wielu spotkaniach uzgodnieniowych z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Gospodarki oraz aktywny udział w konsultacjach społecznych.

Stowarzyszenie miało zaszczyt gościć wybitnych specjalistów z całej Europy. Konferencję zainaugurował Florian Schellauf, Issue Manager, Science & Research w Europejskim Stowarzyszeniu Kosmetycznym (Colipa) analizą porównawczą obowiązków wynikających z dotychczasowej i nowej legislacji kosmetycznej.

Izabela Burzyńska, Główny Specjalista w Głównym Inspektoracie Sanitarnym szczegółowo przedstawiła założenia centralnego systemu notyfikacji kosmetyku, wynikające z tego zmiany dla producentów kosmetyków w Polsce oraz zasady nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu w życie rozporządzenia.

Nowe aspekty oceny bezpieczeństwa kosmetyku, źródła danych toksykologicznych i naukowych, ocenę ryzyka składników kosmetyków, wyznaczanie marginesu bezpieczeństwa oraz wymagania odnośnie osoby dokonującej oceny bezpieczeństwa zostały omówione przez dr inż. Haralda Schlattera, Managera ds. Regulacji i Komunikacji Technicznej, Procter & Gamble GmbH.

Zagadnienia praktyczne związane ze sporządzeniem Raportu Bezpieczeństwa Kosmetyku zaprezentował mgr inż. Rafał Łukasik, Starszy Menedżer ds. Rozwoju Produktu, Avon Products Inc.

Wykład dr inż. Anny Oborskiej, Dyrektora ds. Techniczno-Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości dotyczył niezwykle aktualnego w świetle obowiązującego od 11 marca br. zakazu testowania składników kosmetyków na zwierzętach zagadnienia ewaluacji metod alternatywnych do badań na zwierzętach. Omówione zostały takie zagadnienia jak stopień zaawansowania prac nad ewaluacją metod alternatywnych do badań na zwierzętach, wymagania prawne i terminy dotyczące zastąpienia badań na zwierzętach przy pomocy metod alternatywnych, postęp dokonany w poszczególnych obszarach toksykologii – obszary, dla których nie ma jeszcze metod alternatywnych, a także rola przemysłu w rozwoju metod alternatywnych.

Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Toksykologów, prof. Marina Marinovich, przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia związane z bezpieczeństwem kosmetyku i zawartością nanomateriałów. Zebrani dowiedzieli się, gdzie nanocząstki występują w przyrodzie, jakie jest zastosowanie nanomateriałów we współczesnym przemyśle kosmetycznym, na czym polega rola nanomateriałów jako filtrów UV oraz jakie są możliwości wnikania nanomateriałów w skórę według stanu obecnej wiedzy.

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, przede wszystkim przedstawiciele przemysłu kosmetycznego, a także przedstawiciele instytucji państwowych, świata nauki, innych organizacji oraz mediów.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.