.

PROŚBA O INFORMACJE: wpływ ograniczenia 1-metylo-2-pirolidonu (NMP) na branżę detergentów – do 25.10.18

PROŚBA O INFORMACJE: wpływ ograniczenia 1-metylo-2-pirolidonu (NMP) na branżę detergentów – do 25.10.18

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.
W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:

biuro@kosmetyki-detergenty.pl

Marki członków stowarzyszenia