.

Product Preservation Strategy – działania Stowarzyszenia

Product Preservation Strategy – działania Stowarzyszenia

Waiving flags in front of European Parliament building. Brussels, Belgium

Dostępność substancji konserwujących dla produktów kosmetycznych oraz system ich regulacji w ramach legislacji unijnej jest jednym z istotnych wyzwań sektora kosmetycznego. Systematycznie ograniczające się portfolio dostępnych konserwantów sprawia, że producenci kosmetyków coraz częściej identyfikują problemy związane ze skutecznością ich konserwacji.

Biorąc pod uwagę potrzebę optymalnego wykorzystania poszczególnych składników konserwujących, w 2016 r. Cosmetics Europe oraz europejski sektor kosmetyczny, w tym firmy zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, przystąpiły do realizacji Product Preservation Strategy.

Strategia ma służyć wypracowaniu efektywnego podejścia umożliwiającego dostęp do szerokiej, akceptowalnej międzynarodowo palety środków konserwujących oraz stworzeniu narzędzi umożliwiających sprawną komunikację w ramach podejmowanych działań.

I etap prac obejmował ocenę źródeł panującej obecnie sytuacji oraz służył pozyskaniu informacji dotyczących stosowanych aktualnie przez branżę konserwantów.

Trwający obecnie II etap prac to konsultacje służące identyfikacji zagrożonych grup produktów kosmetycznych i w związku z tym ograniczonej możliwości doboru odpowiednich środków konserwujących oraz ocena stosowanych obecnie konserwantów w kontekście przeprowadzanej oceny bezpieczeństwa produktu. Konsultacje trwające w okresie kwiecień – czerwiec 2017 r. przeprowadzane są w 33 tj.: 28 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria i Monako.

Kwestionariusz dotyczący zarówno I, jak i II etapu prac zostały przekazane firmom członkowskim. Działania w ramach strategii były również przedmiotem dyskusji w ramach Grupy Roboczej ds. Kosmetyków.

Serdecznie zachęcamy firmy do aktywnego udziału w trwających aktualnie konsultacjach!

Marki członków stowarzyszenia