.

Powtórka przed sprawdzianem, czyli czy jesteś przygotowany do zmian CLP? 1 czerwca już za chwilę!

Powtórka przed sprawdzianem, czyli czy jesteś przygotowany do zmian CLP? 1 czerwca już za chwilę!

Po pierwsze – dobrze wyszkolony zespół. Po drugie – planowanie i gotowość na czas. I wreszcie – właściwie dobrane narzędzia informatycznego wsparcia, to recepta na sukces według Sophie Mathieu – eksperta Europejskiego Stowarzyszenia Detergentowego (AISE), gościa specjalnego i prelegenta konferencji, którą zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno. Konferencja odbyła się w hotelu Radisson Blu w Warszawie, 23 kwietnia 2015 roku.

indeks

To nie jest prosta metoda na trudne zmiany legislacyjne, lecz zalecenie takiego postępowania, które pozwoli spełnić warunki nałożone rozporządzeniem nr 1272/2008, które weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009, ale część jego zapisów obowiązywać będzie od 1 czerwca 2015 r. CLP wymaga od przedsiębiorstw właściwej klasyfikacji, oznakowania i pakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin przed wprowadzeniem ich do obrotu. Już 1 czerwca 2015 roku stanie się ono jedynym aktem prawnym mającym zastosowanie zarówno do substancji jak i mieszanin chemicznych.

Wsparcie, jakie producent lub dystrybutor może uzyskać od właściwego stowarzyszenia to czwarty wymieniony przez Sophie Mathieu warunek, po spełnieniu którego firmy, których CLP dotyczy, będą mogły spać spokojnie.

Rozporządzenie dotyczy producentów, importerów, użytkowników i dystrybutorów substancji oraz mieszanin chemicznych, w tym wyrobów aerozolowych. Jest bardzo trudnym rozporządzeniem – zawiera ponad 800 stron, a nad jego wdrożeniem pracuje się latami.

– To jest duża zmiana, i to jest zmiana która swoim zakresem wymusza kooperację. Kooperację, która oznacza zrozumienie istoty łańcucha dostaw, przepływu informacji, roli form zrzeszania się przedsiębiorców w organizacje branżowe, bo tylko wtedy będzie możliwy efektywny dialog z konsumentami. – powiedział o nowych zapisach rozporządzenia CLP dr Maria Andrzej Faliński – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Byłoby bowiem bardzo niedobrze, gdyby wskutek braku współdziałania handel zamienił się w nadzorcę tego co robi, bądź co dostarcza dostawca i odwrotnie.

CLP to rozporządzenie kłopotliwe – tak dla dużych przedsiębiorstw ze względu na wielość objętych nim produktów, jak i dla firm małych ze względu na szczupłość kadr potrzebnych do wdrożenia.

– W tekście prawnym jest ciągle wiele błędów I niejasności. Boimy się, że wkrótce producenci będą zmuszeni do wdrożenia kolejnych kosztownych zmian. – mówi drugi gość specjalny konferencji – Alain D’haese – Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

W opinii uczestników ta konferencja była bardzo potrzebna. Bo choć na przygotowania do wejścia w życie nowych przepisów zostało już niewiele czasu i firmy, które te przepisy obejmą, powinny je zacząć wdrażać znacznie wcześniej, to potrzebne było takie właśnie podsumowanie i wskazanie pułapek i punktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

W konferencji oraz przebiegającej w jej trakcie dyskusji uczestniczyli liczni przedstawiciele urzędów i inspekcji.

Czy takie zmiany to tylko uciążliwość i koszty producentów czy też jakieś korzyści? Celem rozporządzenia CLP jest ułatwienie europejskim przedsiębiorcom globalnej wymiany handlowej i jednocześnie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

– Przedsiębiorcy nie mają innej możliwości, muszą dostosować swoje produkty do wymagań CLP. Jeżeli nie są w stanie tego zrobić swoimi siłami, a często mamy do czynienia z taką sytuacją, to muszą prosić o pomoc niezależnych doradców ze stowarzyszeń, z Biura ds. Substancji Chemicznych czy też z Ministerstwa Gospodarki. – mówi dr Andrzej Kalski – Dyrektor Departamentu Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych z Biura Substancji Chemicznych, które objęło konferencję patronatem merytorycznym.

Tych doradców przedsiębiorcy znajdą w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

– To było bardzo kompleksowe szkolenie. Wiemy od naszych członków, żeobszarze CLP stanowimy dla nich wielką pomoc. – mówi dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno. – Naprawdę zachęcam do zrzeszania się. Ciężko jest pojedynczej firmie zrobić rzeczy, które można robić razem.

Konferencję, którą zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, patronatem merytorycznym objęły: Ministerstwo Gospodarki, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, Europejskie Stowarzyszenie Detergentowe (AISE) oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHID). Patronami medialnymi byli: biotechnologia.pl, Chemical Review oraz Chemia i Biznes.

Następnego dnia Stowarzyszenie zaprosiło swoich członków do udziału w seminarium „Rozporządzenie biobójcze – wybrane aspekty: art. 95, rodzina produktów biobójczych”. Poprowadziła je Pani Katarzyna Szymankiewicz – pełniąca rolę doradcy w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów w Helsinkach (ECHA).

Kontakt:

Agnieszka Sobkowiak

Koordynator komunikacji

Tel. 881 361 611

agnieszka.sobkowiak@czystepiekno.pl

konferencja_569_x_191

Marki członków stowarzyszenia