.

Polska Komisarz podczas Forum A.I.S.E., Bruksela, 7 grudnia 2017 – silna reprezentacja Stowarzyszenia

Polska Komisarz podczas Forum A.I.S.E., Bruksela, 7 grudnia 2017 – silna reprezentacja Stowarzyszenia

20171206_164339Międzynarodowe Stowarzyszenie Mydła, Detergentów i Środków Czystości – A.I.S.E. – zorganizowało 6 grudnia 2017 roku w Brukseli już po raz drugi Cleaning and Hygiene Forum. Gościem specjalnym Forum była polska Komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Forum poświęcone było przyszłości branży detergentowej i jej możliwościom innowacyjnym. Przedstawiciele różnych władz – administracyjnych i branżowych  – wzywali do budowania prawdziwie jednolitego rynku w Europie.

EB_1Podczas forum akcentowano, że na względnie stabilnym rynku o wartości około 35,6 miliarda EUR, europejski przemysł detergentów i produktów czystości zapewnia wiele korzyści społeczeństwu – w domu i poza nim: zapewnia niezbędną higienę oraz ochronę zdrowia, a także odpowiedni komfort. Dyrektor generalny A.I.S.E., Susanne Zänker, otwierając wydarzenie, powiedziałą: „Nasza branża ma kluczowe znaczenie dla zdrowia obywateli i musi być w stanie nadal dostarczać produkty i usługi, a także wdrażać innowacje. Długa historia otwartego dialogu i konstruktywnej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami są silnym atutem, ale warunkiem koniecznym dla rozwoju branży jest jednolity rynek, będący gwarantem inwestycji i pewności biznesowej. Dlatego tak ważne jest jednoczesne zaangażowanie europejskich władz, władz państw członkowskich i władz branżowych.

EB-2Opublikowane niedawno badanie Komisji Europejskiej wykazało nieproporcjonalny wpływ kosztów administracyjnych związanych z wdrożeniem prawodawstwa w sektorze detergentowym. W związku z tym reprezentanci przemysłu zwróciły się z apelem do władz UE oraz obecnej na Forum Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej do przestrzegania zasad Better Regulation. Przybliżono trzy priorytety branżowe, a mianowicie:

– Konserwantów w detergentach – wzywające do zabezpieczenia ich przyszłej dostępności

– Klasyfikacji i oznakowanie detergentów w ramach CLP – wzywając do zapewnienia spójnej harmonizacji w całej Europie i odpowiedniej informacji dla użytkowników końcowych.

– Lepszych uregulowań prawnych dla bezpiecznego stosowania produktów i bardziej skutecznych informacji dla konsumentów.

Podczas obrad Forum Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego reprezentowały: dr Anna Oborska, Agata Jurek-Iwińska i Agnieszka Sobkowiak

Marki członków stowarzyszenia