PODSUMOWANIE | “DOBRE OPAKOWANIE – wybór czy wymóg?” – konferencja PSPKD, Warszawa, 1 grudnia 2023

Za nami konferencja – forum branży kosmetycznej i detergentowej “Dobre opakowanie – wybór czy wymóg? – jak zielona rewolucja sprzyja innowacjom produktowym”. Cieszymy się, że zaproponowany przez nas temat zachęcił do udziału liczne grono osób – Firm branży kosmetycznej i detergentowej, administracji państwowej, organizacji otoczenia biznesu oraz mediów branżowych.

Składamy serdeczne podziękowania Prelegentom, Panelistom i Uczestnikom – dzięki Państwa zaangażowaniu i chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, zorganizowaliśmy ogromnie atrakcyjne wydarzenie – z ciekawą agendą, doskonałym gronem ekspertów i z dużym walorem edukacyjnym dla uczestników.

Przedstawiciele branży kosmetycznej i detergentowej spotkali się 1 grudnia 2023 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie, aby wysłuchać ekspertów i dyskutować o tym, jak zmieniające się akty prawne a także oczekiwania klientów wpływają na opakowania produktów naszych sektorów. Reprezentując Organizatora – Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – dr inż. Anna Oborska otworzyła konferencję wykładem o perspektywie dla branży kosmetycznej i detergentowej w kontekście zielonej rewolucji, mówiąc o legislacji europejskiej i polskiej, nowych obowiązkach i wyzwaniach dla przemysłu i dla firm.

Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne:

 1. Sesja wprowadzająca – perspektywy dla branż kosmetycznej i detergentowej w kontekście zielonej rewolucji
 2. Czy prawo stymuluje innowacje w zakresie opakowań
 3. Ekoprojektowanie opakowań – praktyczne aspekty
 4. Wpływ opakowania na decyzje konsumenta

BLOK I | „Czy prawo stymuluje innowacje w zakresie opakowań”

W bloku wystąpili: Magdalena Dziczek – dyrektor Biura Zarządu, Członek Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, dr inż. Anna Kozera- Szałkowska – Dyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska oraz Adam Fotek – ekspert ds. badań JS HAMILTON Poland SA.

Magdalena Dziczek, podczas swojego wystąpienia nie pozostawiła złudzeń – pojawienie się rozporządzenia to ogrom bardzo trudnych do spełnienia zobowiązań środowiskowych związanych z opakowaniami i odpowiedzialnością producenta. Nikt, kto zawodowo zajmuje się opakowaniami, spać spokojnie niestety nie może – cele niejednokrotnie są bardzo trudne do osiągnięcia, a konsekwencje, które mogą spotkać firmy, które nie spełnią obowiązków określonych przez rozporządzenie – dotkliwe. To wnioski jednak dość ponure.

Dr inż. Anna Kozera-Szałkowska zaprezentowała zalety recyklingu chemicznego, wskazując, że dla realizacji celów środowiskowych stawianych tworzywom sztucznym, jest on doskonałą metodą uzupełniającą recykling mechaniczny. Nie ma wątpliwości: tam, gdzie jest to możliwe, w pierwszej kolejności powinien być stosowany recykling mechaniczny ze względu na niższe koszty procesu oraz mniejsze oddziaływanie na środowisko. Recykling chemiczny powinien być stosować jako uzupełnienie. Jest wprawdzie bardziej energochłonny, ale umożliwia uzyskanie materiału z recyklingu o właściwościach identycznych z materiałem pierwotnym. W opinii Ekspertki warto ten sposób odzysku surowca zaakceptować.

Adam Fotek zapoznał uczestników konferencji z kluczowymi kwestiami związanymi z kwestiami bezpieczeństwa opakowań: na co zwracamy uwagę przy badaniu bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych dla kosmetyków i detergentów? czy formulacja ma wpływ na możliwości recyklingu opakowań? czy opakowania biodegradowalne mają przyszłość?

BLOK II | „Ekoprojektowanie opakowań – praktyczne aspekty”

Blok otworzyła Magdalena Chomiuk z firmy Polpack Packaging. Przedstawiła wszystkie bodaj możliwe hipotezy w co można opakować kosmetyki i detergenty, jeśli nie w plastik? Czym zastąpić plastik, żeby był…. jak plastik? Ale nie był plastikiem. Aluminium? Papier? Szkło? Bioplastik? Jej wystąpienie poświęcone było nie tylko możliwościom technicznym czy użytkowym opakowań – zwróciła także uwagę na kwestię preferencji konsumenta, które ostatnecznie decydują o sukcesie produktu na rynku. Pośród licznych wątpliwości, pewne jest z pewnością zalecenie płynące z zasady 4R: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle. Magdalena Chomiuk wielokrotnie akcentowała, że kluczowym warunkiem wykorzystania możliwości płynących z recyklingu jest edukacja konsumentów.

Nawiązały do tego w swoim wystąpieniu ekspertki sieci Biedronka: Agata Lisowska i Katarzyna Grabarska. Dla nas każdy odpad jest surowcem – dbamy o edukację klienta, ucząc go i zachęcając do prawidłowej segregacji – powiedziały ekspertki, przytaczając firmowe przykłady zamykania obiegu poprzez zagospodarowanie odpadów. Jednym z takich działań realizowanych przez sieć jest zbiórka surowca ze sklepów, centrów dystrybucyjnych i po przetworzeniu go – ponowne użycie w formie toreb foliowych oferowanych klientom. Sieć Biedronka wiele uwagi poświęca przywoływanej często podczas konferencji kwestii edukacji konsumenta – materiały informacyjne publikuje w gazetkach firmowych sieci . Podjęła także współpracę partnerską z EKO-PAK. Dzięki niej powstała aplikacja Sorteusz, która zachęca konsumentów do poprawnego sortowania odpadów.

Blok zamknęła debata „Opakowania pożądane przez konsumenta”, którą poprowadziła dr inż. Anna Oborska, a do której zaproszenie przyjęli przedstawiciele firm członkowskich PSPKD:

 • Rafayel Asatryan | Serpol Cosmetics sp. z o.o. sp. k.
 • Mirosława Roszczyk | Ecowipes sp. z o.o.
 • Katarzyna Medwedź | JAGO-PRO sp. z o.o.
 • dr Piotr Nowaczyk | dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji sp. z o.o. sp. k.
 • Daria Prochenka | Clochee sp. z o.o.
 • dr Monika Truskolaska | GRUPA INCO S.A.

Perspektywa praktyków okazała się doskonałą opowieścią o praktyce firm, które w swojej strategii potrzebę zrównoważonego rozwoju dostrzegały z ogromnym wyprzedzeniem, budując na niej swoje przewagi konkurencyjne. Bardzo dziękuję Państwu za podzielenie się tą bezcenną wiedzą.

BLOK III | “Wpływ opakowania na decyzje konsumenta”

O tym, jakich zmian prawnych może spodziewać się branża kosmetyczna w obszarze zielonych deklaracji marketingowych, czym jest greenwashing i czy Komisja Europejska planuje ograniczenia tego psującego rynek zjawiska opowiedziała mec. Sylwia Palmowska, reprezentująca Procter & Gamble oraz Związek Stowarzyszeń Rady Reklamy.
Sylwia Palmowska zwróciła uwagę na obowiązujące ramy prawne, które wyznaczają granice stosowania zielonych deklaracji, a także na toczące się prace nad dyrektywami o nieuczciwych praktykach rynkowych oraz w sprawie oświadczeń środowiskowych, kreśląc prawdopodobny horyzont czasowy ich uchwalenia, transpozycji do lokalnego prawa i wejścia w życie.

Zielonej komunikacji oraz najczęściej popełnianym błędom w komunikacji dla konsumenta wystąpienie poświęcił Dominik Pisarek – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Omówił przypadki niejasnych, wprowadzających w błąd lub bezpodstawnych informacji zamieszczanych na produktach. Cieszyły nas żywiołowe reakcje uczestników konferencji – to dowód wysokiej Państwa świadomości dotyczącej dozwolonych i niedozwolonych zielonych deklaracji, w tym zjawiska greenwashingu.

Ostatnim wystąpieniem bloku była prelekcja Piotra Zimolzaka – przedstawiciela SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii, która od lat prowadzi badania Ekobarometr – tu bada zmiany w świadomości ekologicznej Polaków. Znamienny jest tytuł tego wystąpienia: “Zielony konsument w temacie opakowań – co o decyzjach zakupowych mówi raport EKObarometr”. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury raportu (do pobrania na stronie ekobarometr.pl). Prelegent, podsumowując wnioski z raportu powiedział: Czy konsument jest zielony? Nie! Konsumenci są kolorowi – są wśród nich pewne typy tzw. ekologicznych osobowości Polaków. Warto je badać, poznawać i pamiętać, że kluczowym czynnikiem sukcesu jest język komunikacji – niech będzie jasny i zrozumiały.

Konferencję zamknęła druga debata, którą poprowadziła Katarzyna Bochner – redaktor naczelna portalu „Wiadomości kosmetyczne”. Uczestnikami debaty „Marzenia versus rzeczywistość” byli:

 • Joanna Leoniewska-Gogola | Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.
 • Konrad Nowakowski | Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOiRO
 • Jakub Tyczkowski | Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA
 • dr Anna Zalewska | BASF Polska Sp. z o.o.

Tu padło wiele ciekawych stwierdzeń dotyczących specyficznych problemów z recyklingiem opakowań po kosmetykach i detergentach, potrzeby dostosowania systemu gospodarowania odpadami do specyficznych typów opakowań. Dyskutowano o zmianach prawa i technologii, o  ograniczonej dostępności wysokiej jakości surowca wtórnego, potrzebie uznania metod recyklingu chemicznego jako uzupełniających dotychczas stosowany recykling mechaniczny i innych.

Patronami Konferencji byli:

 • Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
 • Fundacja PlasticsEurope Polska
 • Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOiRO
 • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA
 • SW Research
 • Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów

Wydarzenie patronatem medialnym objęły najważniejsze wydawnictwa i portale branżowe:

 • Biotechnologia
 • SOFW Journal
 • Chemia i Biznes
 • Przemysł Kosmetyczny
 • Świat Przemysłu Kosmetycznego
 • Wiadomości Kosmetyczne
 • Wirtualne Kosmetyki

Uczestnikami konferencji byli: Właściciele i kadra zarządzająca firm, pracownicy działów odpowiedzialnych za projekty wiązane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska , pracownicy działów kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, technologicznych i działów wdrożeń, pracownicy działów marketingu i rozwoju produktu, przedstawiciele administracji państwowej oraz mediów.

Wszystkim osobom zaangażowanym z zorganizowanie Konferencji oraz udział, raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania.

Zespół PSPKD

AGENDA:

agenda_DOBRE OPAKOWANIE – wybór czy wymóg

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.