.

Pierwszy przewodnik FEA w języku polskim już jest!

Pierwszy przewodnik FEA w języku polskim już jest!

spray-cans-782509_1280Grupa Robocza ds. Aerozoli zakończyła prace nad weryfikacją poprawności tłumaczenia pierwszego z przewodników Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA): „Wytyczne dotyczące podstawowych wymagań bezpieczeństwa w produkcji aerozoli”. Przewodnik ten zostanie przekazany wszystkim członkom Stowarzyszenia do akceptacji, a następnie opublikowany w części członkowskiej portalu internetowego Stowarzyszenia oraz udostępniony firmom do stosowania.

Decyzja dotycząca wyboru następnego z przewodników FEA podjęta zostanie w drodze konsultacji z firmami członkowskimi. Prace nad kolejnym przewodnikiem rozpoczną się w II połowie roku.

Marki członków stowarzyszenia