.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

rada-reklamyZwiązek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest związkiem stowarzyszeń branżowych oraz organem samoregulacji powołanym dla budowania, promocji i ochrona zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy zajmujący się działalnością reklamową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rada opracowała Kodeks Etyki Reklamy.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, a dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia – pełni funkcję członka zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Więcej informacji o Radzie Reklamy znajdą Państwo pod adresem: www.radareklamy.pl

Marki członków stowarzyszenia