.

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia

logotyp_FNZFundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego – edukację ekologiczną. Została założona w 1994 roku przez  Mirę Stanisławską-Meysztowicz.

Fundacja popularyzuje proste sposoby i zachowania pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m. in.:

  • „Sprzątanie Świata”,
  • „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”,
  • „Kluby Naszej Ziemi”,
  • „Czysta Gmina”.

Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana „Złotym Liściem” Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem „Pro Publico Bono” oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie. Więcej na: www.naszaziemia.pl.

Marki członków stowarzyszenia