.

Eko-Pak

Eko-Pak

Logo Eko-PakStowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak to organizacja reprezentująca przemysł w zakresie gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim opakowaniowymi. Podstawowym celem działalności  Stowarzyszenia jest monitoring oraz aktywny wpływ na procesy legislacyjne gwarantujące budowę systemu realizacji obowiązku odzysku opakowań po rozsądnych kosztach.

Do zadań EKO-PAK należy m.in. promocja optymalnych rozwiązań systemowych w gospodarce zużytymi opakowaniami z punktu widzenia przemysłu i wpływu na środowisko, a także opiniowanie i ocena różnych rozwiązań w zakresie opakowań towarów konsumpcyjnych, promocja zalet opakowań oraz edukacja.

Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak działa od 1995 roku. Jego członkami są zarówno osoby fizyczne, jak i firmy produkcyjne z branży spożywczej oraz chemicznej.

Marki członków stowarzyszenia