.

Seminarium: Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Seminarium: Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

25 marca 2014 r. odbyło się zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości seminarium „Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych”. Jego celem było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, poczynając od ram prawnych po zagadnienia z zakresu toksykologii, chemii, biochemii, a także budowy i fizjologii skóry.

Podczas seminarium słuchacze mieli okazję do przedyskutowania nurtujących pytań z zaproszonymi przez Stowarzyszenie ekspertami, a także do poszerzenia i utrwalenia posiadanej wiedzy. Seminarium otworzyła dr Anna Oborska, przedstawiając ramy prawne dotyczące aspektów związanych z oceną bezpieczeństwa kosmetyku.

Naszym Gościem Specjalnym był dr Winfried Steiling toksykolog firmy Henkel z wieloletnim doświadczeniem, członek EUROTOXu, członek grup eksperckich OECD, wykładowca na kursach dotyczących oceny bezpieczeństwa kosmetyków organizowanych przez IKW, autor wielu publikacji naukowych. Dr Winfried Steiling omówił podstawy budowy i fizjologii skóry, szczególny nacisk kładąc na rolę jaką pełni transport przeznaskórkowy związków chemicznych. Przedstawił także podstawowe metody badań i zasady oceny bezpieczeństwa składników kosmetyków.

Podczas seminarium poruszone zostały kluczowe w chwili obecnej dla przemysłu kosmetycznego kwestie związane z bezpieczeństwem stosowania nanomateriałów (wykład poprowadził dr Piotr Koziej) i substancjami wpływającymi na funkcjonowanie układu hormonalnego (dr Dorota Wiaderna z Biura do Spraw Substancji Chemicznych). Zarówno nanomateriały jak i substancje wpływające na układ hormonalny są w chwili obecnej szeroko dyskutowane w Komisji Europejskiej, a rezultat tych negocjacji będzie miał bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przemysłu kosmetycznego.

Seminarium: Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych – galeria zdjęć

Marki członków stowarzyszenia