.

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992. Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości, w tym produktów biobójczych. Nasz głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje gospodarcze dla kraju i przemysłu kosmetycznego oraz detergentowego.

Nasi członkowie to małe, średnie i duże firmy z sektorów kosmetycznego i detergentowego. Są wśród nich:

 • producenci kosmetyków i detergentów,
 • dostawcy surowców,
 • producenci oraz laboratoria kontraktowe,
 • dystrybutorzy.

Zatrudniają w Polsce łącznie ponad 100 tys. pracowników.

Dzięki przynależności do Stowarzyszenia zyskują realny wpływ na warunki funkcjonowania branży kosmetycznej i detergentowej – w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji: Cosmetics Europethe International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products A.I.S.E. oraz Fédération Européenne des Aérosols / European Aerosol Federation FEA.

Uczestnicząc w spotkaniach, dyskusjach i konsultacjach, przekazujemy stanowiska polskich branż kosmetycznej i detergentowej. Dzięki temu staliśmy się ważnym interesariuszem, z opinii którego korzysta polski rząd, Parlament Europejski i Komisja Europejska – to te instytucje mają bezpośredni wpływ na procesy zmian legislacyjnych i ostateczny kształt prawa.

Korzyści ze współpracy z nami to dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach.

Obszary naszego działania:

 • kosmetyki,
 • środki czystości,
 • produkty biobójcze,
 • aerozole,
 • opakowania i odpady,
 • surowce do produkcji kosmetyków i środków czystości,
 • istotne dla Członków aspekty produkcji i handlu (np. akcyza),

Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.

Marki członków stowarzyszenia