.

Nowa inicjatywa A.I.S.E. – projekt PREP-L2 – jeszcze bardziej skoncentrowane płynne detergenty pralnicze!

Nowa inicjatywa A.I.S.E. – projekt PREP-L2 – jeszcze bardziej skoncentrowane płynne detergenty pralnicze!

laundry-963150_1280AISE_200Uruchomienie nowej  inicjatywy obejmującej kolejny etap koncentracji detergentów pralniczych w płynie do prania energicznego (Heavy Duty Low Suds) i do prania delikatnego (Light Duty Low Suds) planuje A.I.S.E. – Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości.

Kto może być uczestnikiem PREP-L2?

PREP-L2 jest skierowany do każdej firmy produkującej lub wprowadzającej na rynek płynne detergenty pralnicze – zarówno  pod markami producenta,  jak i private  label.  W projekcie mogą wziąć udział firmy członkowskie A.I.S.E., firmy przynależące do europejskich stowarzyszeń krajowych, a także firmy niezrzeszone.

Cel PREP – L2

dalsza koncentracja płynnych detergentów pralniczych. Bez wątpienia wprowadzenie na rynek produktów bardziej skoncentrowanych wiąże się z istotnymi korzyściami dla środowiska – nowe bardziej skoncentrowane produkty oraz zmiana nawyków konsumentów dotyczących prania mogą znacznie przyczynić się do zmniejszenia ilości chemikaliów i opakowań, jak również ograniczenia energii wykorzystywanej w procesie wytwarzania, dystrybucji oraz stosowania produktu.

Warunki, które musi spełnić uczestnik projektu PREP – L2

  • osiągnięcie zalecanej dozy dla standardowego załadunku pralki, do prania w wodzie o średniej twardości, nie większej niż 55 ml/pranie przy zachowaniu takiej samej wydajności, w porównaniu z produktami nieskoncentrowanymi
  • optymalizacja zużycia materiałów opakowaniowych dla nowych produktów, poprzez zapewnienie wysokiego poziomu napełnienia, zgodnego przynajmniej z obecnym poziomem napełnienia produktów
  • informowanie konsumentów na temat stosowania skoncentrowanych środków piorących,  w minimalnym zakresie poprzez umieszczenie na opakowaniach produktów materiałów komunikacyjnych sporządzonych przez A.I.S.E.

A.I.S.E. będzie realizować projekt przy wsparciu członkowskich stowarzyszeń krajowych.

Planowane jest uruchomienie projektu w 28 krajach UE oraz 4 krajach EFTA. Firmy mogą zdecydować, w jakich państwach przystąpią do inicjatywy wraz ze wszystkimi swoimi markami.

Przystąpienie  firmy do projektu będzie możliwe po podpisaniu bezpośrednio z A.I.S.E. zobowiązania (Commitment letter).

16-02-01 PREP-L2 Letter of Commitment final

Ważne daty:

  • Data otwarcia: 1 kwietnia 2016
  • Data uruchomienia: 1 kwietnia 2017
  • Data zamknięcia: 31 marca 2018

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem PREP-L2.

Szczegółowe informacje:

 https://www.aise.eu/documents/document/20160229142408-16-02-01_prep-l2_project_description_final_(3).pdf

Marki członków stowarzyszenia