.

INFORMACJA PRASOWA: Postulaty Stowarzyszenia uwzględnione w projekcie ustawy o produktach kosmetycznych

INFORMACJA PRASOWA: Postulaty Stowarzyszenia uwzględnione w projekcie ustawy o produktach kosmetycznych

stowarzyszenie_200pxPolskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego nie ustaje w wysiłkach nad uwzględnieniem uwag branży i zrzeszonych w Stowarzyszeniu firm oraz nadaniem nowemu projektowi ustawy o produktach kosmetycznych kształtu przyjaznego przedsiębiorcom. Eksperci Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia 15 maja 2017 roku.

Debata poświęcona była przyszłym rozwiązaniom prawnym ujętym w nowej ustawie o produktach kosmetycznych. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego przekazało uwagi i komentarze branży już na etapie konsultacji społecznych. Obecnie dyskusja skoncentrowana była na dwóch obszarach:

  • tworzeniu i udostępnianiu władzom dokumentacji produktu kosmetycznego w języku polskim
  • wysokich karach administracyjnych

– Te kwestie jako szczególnie dotkliwe budziły wątpliwości firm, w imieniu których działa Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Nasz niepokój budzi zarówno wysokość, jak i duża rozpiętość  kar administracyjnych– mówi dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia. – Do Ministerstwa Zdrowia zgłaszaliśmy także uwagi na temat dużej niedogodności związanej z planowanym wprowadzeniem wymogu tworzenia i udostępniania dokumentacji w języku polskim.

I właśnie język dokumentacji produktu kosmetycznego  był obszarem szczególnie ożywionej dyskusji. Po wysłuchaniu przekazanych przez Stowarzyszenie wyjaśnień i argumentacji branży, Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do postulatów przemysłu i wprowadzenia zmian do ostatecznego projektu ustawy. Dokumentacja produktu kosmetycznego będzie mogła być sporządzana w języku polskim lub języku angielskim. Ponadto w języku angielskim może być sporządzana i udostępniana część A Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego. Obowiązek udostępnienia w języku polskim dotyczył będzie wyłącznie części B Raportu Bezpieczeństwa.

Jak te decyzje komentuje Anna Oborska?

– Język angielski techniczny jest w branży kosmetycznej językiem powszechnie stosowanym. Zasadnicza cześć dokumentacji, w tym szereg danych naukowych i badań laboratoryjnych, dostępna jest wyłącznie w tym języku.

Proponowany początkowo przez Ministerstwo Zdrowia obowiązek sporządzania dokumentacji wyłącznie w języku polskim nakładałby na  przedsiębiorstwa ogromne obciążenia finansowe, które w wielu przypadkach – szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw – przekładałyby się na znaczące podniesienie kosztów tłumaczenia dokumentacji, a tym samym – osłabienie ich konkurencyjności.

Dane, którymi dysponuje Stowarzyszenie wskazują, że w odniesieniu do polskich firm kosmetycznych oraz ich produktów – około 20% każdej dokumentacji produktu kosmetycznego znajdującego się w ofercie firmy sporządzone jest w języku angielskim. Warto jednocześnie zaznaczyć, że ponad 3000 produktów kosmetycznych z oferty firm międzynarodowych – członków Stowarzyszenia – także posiada dokumentację wyłącznie w języku angielskim. Liczba ta z jednej strony świadczy o zakresie działalności tych firm i skali ich zaangażowania na rynku polskim, z drugiej strony natomiast pokazuje, że język angielski jako język dokumentacji produktów kosmetycznych jest praktyką powszechnie stosowaną w Europie.

Nie milkną dyskusje wokół wysokości kar ujętych w przekazanym do konsultacji projekcie ustawy.  W ocenie Ministerstwa Zdrowia przewidziane sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.  Przedstawiciele Stowarzyszenia wielokrotnie podnosili, że przedstawione w projekcie wysokości kar są bardzo wysokie, a kary sięgające w wielu przypadkach sumy 100 000 zł zdecydowanie odbiegały wysokością od innych obecnie stosowanych za naruszenia godzące w analogiczne dobra np. żywność.

Zdecydowana ilość postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie w trakcie konsultacji została uwzględniona przez władze i to należy poczytać za duży sukces branży kosmetycznej.

O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną w Polsce  organizacją reprezentującą jednocześnie firmy branży kosmetycznej, detergentowej, aerozolowej i biobójczej. Firmy członkowskie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. W ich ofercie znajduje się łącznie ponad 300 marek. Firmy te tworzą w Polsce ponad 100 tys. miejsc pracy.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

Stowarzyszenia aktywnie uczestniczy w konsultacjach poprzedzających tworzenie nowych aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim. Nasz głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne i gospodarcze dla przemysłu kosmetycznego oraz detergentowego. Członkostwo w Stowarzyszeniu firmom gwarantuje także dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach.

Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.

W roku 2017 Stowarzyszenie obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem „25 lat aktywnego dialogu dla stanowienia lepszego prawa w Polsce i w Unii Europejskiej”.

Marki członków stowarzyszenia