.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi – ciąg dalszy kłopotów dla przedsiębiorców

Gospodarka odpadami opakowaniowymi – ciąg dalszy kłopotów dla przedsiębiorców

sky-414198_1920Stały Komitet Rady Ministrów zakończył prace na projektem  ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Jest to jedna z ustaw bardzo istotna, a zarazem bardzo problematyczna dla Członków Stowarzyszenia i nie tylko. Świadczy o tym fakt że w trakcie konsultacji społecznych do projektu ustawy wpłynęło ponad 120 uwag, pomimo bardzo organicznego zakresu nowelizacji, w tym uwagi Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie wnosiło o celowość i możliwość uproszczenia obowiązków w zakresie odrębnych wymagań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Propozycje zmian przedstawianych przez Stowarzyszenie odnosiły się do zapisów ustawy, które regulują możliwość wyłączenia niektórych produktów z obowiązków przypisanych dla środków niebezpiecznych (art. 18.6.) oraz zmianę definicji środków niebezpiecznych.

Pomimo wsparcia ze strony Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwo Środowiska nie uwzględniło powyższych uwag uzasadniając swoje stanowisko ograniczonym zakresem nowelizacji ustawy oraz potrzebą szybkiego procedowania zmiany tego aktu prawnego. Obiecało jednak rozpatrzyć je ponowie podczas klejonej zmiany ustawy.

Obserwując obecną sytuację na rynku gospodarki odpadami opakowaniowymi, nasuwa się jednoznaczny wniosek dotyczący potrzeby jak najszybszego wdrożenia działań naprawczych w systemie zagospodarowania odpadów, które uchronią wszystkich uczestników rynku przed konsekwencjami w postaci nieosiągnięcia celów i konieczności ponoszenia kar w postaci opłat produktowych. Rok 2018 może okazać się krytyczny – wówczas organizacje samorządu gospodarczego mogą odstąpić od zawierania umów z przedsiębiorcami, ponieważ osiągnięcie celów dla tego roku będzie mało prawdopodobne.

Marki członków stowarzyszenia