.

Stanowiska Stowarzyszenia

Stanowiska Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego śledzi każdego dnia zmiany regulacji prawnych a także zapowiedzi zmian, konsultuje je z firmami członkowskimi i na tej podstawie przegotowuje dokumenty, jakim są Stanowiska Stowarzyszenia. Stanowiska to dokumenty będące opinią branży w kwestiach kluczowych dla przemysłu kosmetycznego i detergentowego. Dotyczą one wielu aspektów związanych z produkcją i dystrybucją wyrobów kosmetycznych i środków czystości. Mogą być to kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych składników, kwestie prawne, uwagi do projektów legislacyjnych i inne.

Stanowiska będące wspólnym głosem polskiego przemysłu Stowarzyszenie przekazuje właściwym interesariuszom – przedstawicielom polskiego rządu oraz rządowych agend i państwowych inspekcji, do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Docieramy tam, gdzie powstaje prawo – polskie i europejskie.

Stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego dostępne są dla członków w siedzibie Stowarzyszenia a także w naszym portalu – w sekcji „Strefa Członkowska” (po zalogowaniu).

Marki członków stowarzyszenia