.

Grupy Robocze

Grupy Robocze

Dla sprawnej realizacji zadań Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w strukturze Stowarzyszenia działają cztery główne grupy robocze:

  • Grupa Robocza ds. kosmetyków,
  • Grupa Robocza ds. detergentów,
  • Grupa Robocza ds. aerozoli,
  • Grupa Robocza ds. komunikacji.

Stowarzyszenie powołuje także działające czasowo Grupy Robocze mające na celu realizację określonych projektów:

  • Grupa Robocza ds. koncentracji proszków do prania,
  • Grupa Robocza ds. projektu Przyjazna Czystość,
  • Grupa Robocza ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyku,
  • Grupa Robocza ds. deklaracji marketingowych w kosmetykach.

Prace grup koordynują eksperci Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Uczestnicy grup roboczych, którzy spotykają się w siedzibie Stowarzyszenia w regularnych odstępach czasu, zyskują dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy. Mają także okazję do wymiany informacji między członkami.

Głównym zadaniem Grup Roboczych jest wypracowanie stanowiska branży w danej sprawie. Stanowisko takie jest w imieniu firm członkowskich przedstawiane ustawodawcom polskim i europejskim. Tak wspólnie wpływamy na kształtującą się legislację oraz otoczenie biznesowe w branżach kosmetycznej oraz detergentowe. Głos Stowarzyszenia to wspólny głos naszych członków. Spotkania Grup Roboczych to także cenna platforma wymiany informacji, doświadczeń i spostrzeżeń w kluczowych dla branży kwestiach.

Zapraszamy – dołącz do nas!

Marki członków stowarzyszenia