.

Działalność

Działalność

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości, w tym produktów biobójczych.

Działając dla tych sektorów, śledzimy procesy legislacyjne i uczestniczymy w nich, zabierając głos jako, eksperci a także jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców. Nasz głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje gospodarcze dla kraju i przemysłu kosmetycznego oraz detergentowego.

Po konsultacjach z firmami członkowskimi przegotowujemy opinie branży w kwestiach kluczowych dla przemysłu kosmetycznego i detergentowego – Stanowiska Stowarzyszenia. Z opinii tych korzysta polski rząd, Parlament Europejski i Komisja Europejska – to te instytucje mają bezpośredni wpływ na procesy zmian legislacyjnych i ostateczny kształt prawa.

Obszary naszego działania to:

  • Kosmetyki
  • Środki czystości
  • Produkty biobójcze
  • Aerozole
  • Opakowania i odpady
  • Surowce do produkcji kosmetyków i środków czystości
  • Istotne dla Członków aspekty produkcji i handlu (np. akcyza)

Naszych członków zachęcamy do aktywnego udziału w pracach Grup Roboczych Stowarzyszenia.

Marki członków stowarzyszenia