.

Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia w roku 2015

Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia w roku 2015

Najlepsi polscy i europejscy eksperci: przedstawiciele Cosmetics Europe, A.I.S.E., FEA, Biura ds. Substancji Chemicznych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, przedstawiciele organizacji konsumenckich, a także liczni praktycy z firm polskich i międzynarodowych to prelegenci 8 wydarzeń edukacyjnych – konferencji, szkoleń i warsztatów – które w roku 2015 zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

– Rok 2015 podobnie jak lata poprzednie obfitował w zmiany legislacji w branżach kosmetycznej i detergentowej. Wiele z nich, jak choćby wejście w życie 1 czerwca 2015 roku części zapisów rozporządzenia CLP 1272/2008, wiązało się z ogromnymi trudnościami wdrożenia dla producentów i dystrybutorów. Wiemy, że w porę dostarczona Państwu wiedza pozwala przejść przez ten trudny czas obronną ręką. Bo dobrze wyszkolony zespół jest kluczem sukcesu – mówi dr Anna Oborska.

W roku 2015 Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków  i Środków Czystości zorganizowało:

  • Szkolenie „Wymagania i ocena dokumentacji produktów biobójczych w procedurach europejskich według rozporządzenia 528/2012”
  • Konferencję „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego”
  • Konferencję „Czy jesteś przygotowany do zmian CLP? 1 czerwca już za chwilę!”
  • Szkolenie „Rozporządzenie biobójcze – wybrane aspekty: art. 95, rodzina produktów biobójczych”
  • Szkolenie „Deregulacja akcyzowa 2016”
  • Szkolenie „Przepisy ADR dla kosmetyków i środków czystości”
  • Szkolenie „Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego”
  • Warsztaty „Klasyfikacja mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP”

Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, a nasze spotkania każdorazowo przeradzały się w żywe dyskusje, potwierdzając słuszny dobór tematów.

W kategorii aerozoli Stowarzyszenie planuje dużą aktywność w roku 2016. Jest to możliwe dzięki decyzji Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA), która przyjęła Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości jako polską reprezentację do swoich struktur. Formalne członkostwo Stowarzyszenia rozpocznie się 1 stycznia 2016 roku.

Członkostwo w FEA to dla Stowarzyszenia dostęp do europejskiej informacji „z pierwszej ręki” – tę wiedzę będą otrzymywać nasi członkowie. Będziemy zachęcać producentów branży aerozolowej do uczestnictwa w konsultacjach oraz przekazywania opinii na temat ważnych dla branży aktów prawnych. W ten sposób  stanowisko polskiej branży aerozolowej dotrze do FEA, a za jej pośrednictwem  – do Komisji Europejskiej. To oznacza, że razem będziemy mogli zapobiegać negatywnym dla przemysłu zmianom w prawie.  – mówi dr Anna Oborska –  Zapraszamy producentów aerozoli do przyłączania się do nas. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym nowym portalu pod adresem www.kosmetyki-detergenty.pl.

Tu znajdą Państwo filmowe relacje z dwóch naszych konferencji:

„Czy jesteś przygotowany do zmian CLP? 1 czerwca już za chwilę!”

„Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego”

W roku 2016 zaproponujemy Państwu szereg kolejnych ciekawych i cennych merytorycznych wydarzeń. Poinformujemy o nich Państwa mailem. Wszelkie informacje znajdą Państwo także w naszym portalu. Zapraszamy!

Marki członków stowarzyszenia