.

DO INFORMACJI: spotkanie w sprawie przyszłej strategii KE dot. tworzyw sztucznych – PODSUMOWANIE

DO INFORMACJI: spotkanie w sprawie przyszłej strategii KE dot. tworzyw sztucznych – PODSUMOWANIE

komisja europejska logoInformujemy Państwa, że 8 września 2017 roku w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie eksperckie odnośnie przyszłego pakietu przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym – Tworzywa sztuczne w planie działania UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

  • Andrzej Grzyb, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Parlament Europejski
  • Bartosz Cieleszyński, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska
  • Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Ministerstwo Rozwoju

Stowarzyszenie podczas spotkania reprezentowała Beata Kowalczyk.

Podczas dyskusji poruszono kilka niezwykle istotnych aspektów dotyczących przyszłych działań w obszarze tworzyw sztucznych:

  • Założenia do strategii KE obejmują następujące elementy:

                                – tworzywa sztuczne jako materiał przyjazny środowisku;

                                – eliminacja substancji toksycznych dla środowiska;

                                – unikanie składowania odpadów;

                                – unikanie dodatkowych emisji CO2, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych;

                                – zmniejszenie generowania odpadów.

  • Działania w ramach strategii będą obejmowały szerokie spektrum działań legislacyjnych oraz inicjatyw skierowanych do wielu sektorów gospodarki.

  • Istotnym obszarem działań będą mikroplastiki – KE przewiduje ambitne działania o charakterze regulacyjnym w odniesieniu do przemysłu.

  • Ministerstwo Rozwoju prowadzi aktualnie prace nad tzw. Mapą drogową dla Polski. Dokument będzie obejmował zestaw inicjatyw do realizacji z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i odnosił się do następujących obszarów: odpady, produkcja & edukacja, nowoczesne modele biznesowe, biogospodarka. Obszar odpadów będzie uwzględniał mikroplastiki.

  • Ministerstwo Rozwoju liczy na pogłębioną analizę KE w obszarze mikroplastików obejmującą m.in.: źródła emisji oraz materiały/substancje emitowane do środowiska.

 

Marki członków stowarzyszenia